SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Beboere i botilbud møder forskellige metoder hos ansatte

Del

De ansattes faglige baggrund spiller en stor rolle, når det gælder valget af metoder i arbejdet med udviklingshæmmede og psykisk syge på danske bosteder. En ny rapport fra SFI beskriver de mange forskellige faglige metoder, der bruges i botilbuddene.

Pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og andre faggrupper, der arbejder med udviklingshæmmede og psykiske syge i botilbud, har en tendens til at vælge forskellige faglige metoder i arbejdet – ofte de metoder, de har stiftet bekendtskab med på deres uddannelse. Det viser en ny SFI-rapport, der kortlægger de faglige metoder, der bruges på Regions Syddanmarks bosteder. Forskerne bag undersøgelsen vurderer, at forholdene i Region Syddanmark på dette område ikke adskiller sig fra de øvrige regioner.

Metodemylder

Og metoderne er mange, viser oversigten: 15 forskellige faglige metoder rettet mod mennesker med udviklingshæmning og 13 rettet mod psykisk syge. Blandt metoderne er fx anerkendende pædagogik, kognitive metoder og neuropædagogik. De fleste bosteder oplyser, at de fastsætter de faglige metoder internt i personalegruppen, mens andre vælger at lade personalet bruge de faglige metoder, de selv finder relevante i forhold til den enkelte beboer. Oversigten er udelukkende beskrivende og bygger på bostedernes egne oplysninger om, hvilke metoder de bruger.

Kun få evalueringer

Forskerne har også undersøgt omfanget af dansk og international evidens for de anvendte faglige metoders effekt. Der forligger kun evidens for få af metodernes effekt, og det er ikke de metoder, der anvendes hyppigst. Tre fjerdedele af bostederne måler dog selv virkningen af indsatsen for den enkelte borger.

Fakta

publikation Metoder i botilbud
Forfattere Steen Bengtsson, Anna Lanken Rasmussen, Signe Ørkeby Gregersen
Emner Boligsociale område, Handicap, Udsatte grupper, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk