SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Bedre koordinering kan hjælpe voldsramte børn og unge

Del

Kommuner, fagfolk og sundhedspersonale skal blive bedre til at koordinere den hjælp de giver når de har mistanke om, at et barn bliver udsat for vold. Det er anbefalingen i SFI’s slutrapport om vold mod børn og unge.

Mere koordinering, mindre berøringsangst og ensartede procedurer for, hvordan man griber ind, når børn og unge rammes af vold. Det er nogle af anbefalingerne i en ny SFI-rapport.

Volden rammer særligt udsatte unge

Rapporten er fjerde og sidste del af en stor undersøgelse om vold mod børn og unge, bestilt og finansieret af Socialministeriet. Den opsummerer resultaterne af de tre første delrapporter og viser bl.a., at volden særligt rammer socialt udsatte børn og unge. Nogle børn og unge lever med vold gennem flere år og oplever den i flere sammenhænge – fx både i hjemmet og blandt andre unge.

Undersøgelsen viser også, at vold er tabuiseret og svær at tale om, både for børnene selv og for de fagfolk, der skal hjælpe dem. Uklare procedurer, manglende ressourcer og uvidenhed om hinandens arbejde i de forskellige faggrupper omkring barnet er andre faktorer, der gør det svært at yde en koordineret indsats mod volden.

Tættere samarbejde og ensrettede retningslinjer

Forskerne bag rapporten anbefaler, at kommunerne får faste og ensartede retningslinjer for, hvad man gør ved mistanke om vold. Kommunerne bør desuden registrere udbredelsen af vold mod børn og unge, så man kan følge udviklingen over tid.

Rapporten anbefaler også, at fagfolkene omkring barnet – socialforvaltningen, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker osv. – udvikler et tættere samarbejde. Det kan fx gøres ved, at de sociale myndigheder jævnligt besøger skoler og institutioner for at drøfte børnenes trivsel med personalet.

Fakta

publikation Vold mod børn og unge
Forfattere Helene Oldrup, Sara Korzen, Maia Lindstrøm, Mogens Christoffersen
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk