SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Bedre livskvalitet for overvægtige børn og unge

Del

Overvægtige børn og unge, som har været med i modelprojekter i ni kommuner, får det bedre med sig selv og taber sig, viser ny SFI-rapport. De positive virkninger varer også ved efter projekterne er afsluttet.

SFI har evalueret en række kommunale projekter for overvægtige børn og unge på 12-15 år. Projekterne har både fokus på børnenes fysiske og psykiske sundhed. En vigtig del af projekterne er nemlig at styrke de unges livsglæde, sociale liv og psykiske ballast, for at gøre dem i stand til at ændre livsstil.

Der hvor projekterne viser de største resultater er i forhold til de unges selvværd, som øges og deres livskvalitet bliver også bedre. Herudover bliver de også mindre overvægtige og føler sig sundere.

Effekten varer ved

Undersøgelsen viser også, at projekterne tilsyneladende formår at skabe blivende ændringer for børnene. Seniorkonsulent Nete Krogsgaard Niss, der har stået for evalueringen mener, det er interessant at virkningerne varer ved et stykke tid efter projekternes afslutning: ”Man kunne forestille sig at, de unge ville opleve et tilbagefald efter projektets afslutning, men det viser sig ikke at være tilfældet her. Selvfølgelig sker det for nogen, men gennemsnitlig fastholdes den positive udvikling - og bliver endda for nogle af deltagerne forstærket.”

Forældreinddragelse er afgørende

Der er elementer af forældreinddragelse i alle projekterne. Det er vigtigt, at forældrene bakker de unge op, vurderer Nete Krogsgaard Niss: ”Hvis børnene skal lægge deres livsstil om, har de brug for konkret opbakning fra deres forældre.”

I de tilfælde hvor forældrene ikke støtter børnene, er det stort set umuligt at gennemføre projektet. Det rejser et dilemma mener Nete Krogsgaard Niss: ”Det kan især være børn fra ressourcesvage familier, der ikke bliver hjulpet, fordi deres forældre ikke magter at støtte op.”

Evalueringen er finansieret med midler fra satspuljen ”Forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge” og udgives sammen med Sundhedsstyrelsen.

Fakta

publikation Evaluering af satspuljen. Forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge
Forfattere Nete Krogsgaard Niss, Ida Scheel Rasmussen
Emner Børn og unge, Helbred, Skole og uddannelse, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge

Søg på sfi.dk