SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Behov for nye indsatser til borgere med stofmisbrug

Del

To nye SFI-rapporter belyser udfordringer for borgere med stofmisbrug. Både kommuner og stofbrugere peger på, at der mangler målrettede og fleksible indsatser – især til borgere, der også har psykiske problemer.

Stofmisbruget i Danmark har forandret sig i de seneste år: Flere ender tilsyneladende i stofmisbrug – især flere unge – hash er blevet et meget større problem, og stofbrugerne blander stoffer i højere grad end tidligere.

Behov for helhedsorienterede indsatser

SFI har lavet en stor kvalitativ undersøgelse af borgere med stofmisbrug, som viser, at de lever meget forskellige liv og har meget forskellige ønsker og behov. Men trods forskellighederne peger undersøgelsen dog på et generelt behov for en mere fleksibel og helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i individets ønsker, ressourcer og behov.

”Det er vigtigt, at de professionelle har mulighed for at tage højde for brugernes komplekse og ofte kaotiske livssituation. Mange brugere er glade for fx kontaktpersoner, mentorer eller bisiddere, fordi de er fleksible og fx kan komme ud i hjemmet, og fordi de ofte forholder sig til brugerne som hele mennesker,” forklarer forsker Katrine Syppli Kohl, der har ledet undersøgelsen.

Mange får ikke behandling

SFI har også lavet en kvantitativ undersøgelse af stofmisbrugsbehandlingen i Danmark, og her vurderer kommunerne, at mange – især unge med stofmisbrug – ikke efterspørger behandling. Kommunerne peger også på, at der mangler målrettede tilbud til fx unge, psykisk syge og borgere, der misbruger receptmedicin.

Borgere, der har et stofmisbrug, men ikke er i behandling, er en gruppe, der sjældent får en stemme. I den kvalitative brugerundersøgelse belyser forskerne imidlertid også forholdene for denne meget udsatte gruppe.

Svært med flere problemer

Katrine Syppli Kohl peger på, at en del borgere, der både har et stofmisbrug og andre sociale eller psykiske problemer, nogle gange har svært ved at få hjælp:

”Vi har bl.a. talt med unge, der får at vide, at de skal stoppe med hashen, før de kan blive udredt og få hjælp fra psykiatrien. Men det kan være svært for dem at overskue, fordi mange af dem netop bruger stoffer til at dulme deres psykiske problemer,” siger hun.

Undersøgelsen af borgere med stofmisbrug viser, at de især efterlyser bedre adgang til psykologhjælp og – for de ældres vedkommende – førtidspension.

Begge undersøgelser er iværksat på foranledning af Socialstyrelsen.

Fakta om stofmisbrug

Der er svært præcis at sige, hvor mange personer med stofmisbrug der er i Danmark (bl.a. fordi definitionen af misbrug kan variere). Men Sundhedsstyrelsen har estimeret det samlede antal personer med et stofmisbrug til et sted mellem ca. 31.000 og 35.000.

Antallet af borgere med et registreret misbrug er stigende. Fra ca. 19.000 personer i 2008 til godt 23.000 personer i 2013. Det svarer til en stigning på 23 pct.

I 2013 kom omtrent 1 ud af 3 personer med et registreret stofmisbrug fra én af de fem største kommuner, de fleste af dem fra København og Frederiksberg (ca. 1 ud af 5).

Fra 2008 til 2012 er der sket et fald i nettoomkostningerne til stofmisbrugsbehandling både målt pr. indbygger og pr. person i stofmisbrugsbehandling.

Alle tal er fra rapporten ”Kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling”

Fakta

publikation Stofmisbrugsområdet i et brugerperspektiv
Forfattere Katrine Syppli Kohl, Malene Lue Kessing, Lars Fynbo, Ditte Andersen, Alexandrina Schmidt, Mette Nyholm Jensen, Mathilde Carøe Munkholm
Emner Udsatte grupper, Marginalisering, Misbrugere
Forskningsemne Udsatte grupper
Kontaktpersoner

Anna Amilon

Seniorforsker
Telefon 33 48 08 14 E-mail ame@vive.dk

Katrine Syppli Kohl

Forsker
Telefon 33 69 77 27 E-mail ksk@vive.dk

Søg på sfi.dk