SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Betydeligt arbejdskraftpotentiale hos ældre

Del

Omkring 41.000 ældre og førtidspensionister, der har forladt arbejdsmarkedet, kunne tænke sig at arbejde igen i et passende omfang. De fleste, fordi de har lyst til det. Det viser ny undersøgelse fra SFI.

3 pct. af de 65-75-årige, 8 pct. af efterlønsmodtagerne og 12 pct. af førtidspensionisterne på den gamle ordning ønsker at arbejde i den nærmeste fremtid. Men selvom der er tale om små andele, så handler det om et betydeligt antal ældre og førtidspensionister, nemlig ca. 41.000 personer.

Det viser en ny SFI-rapport, der undersøger arbejdskraftpotentialet blandt pensionister og efterlønsmodtagere, og som især fokuserer på denne gruppes genindtræden på arbejdsmarkedet.

Arbejdsløsheden spiller ind

Undersøgelsen peger også på, at tallet sandsynligvis er i underkanten, fordi opfattelse af jobmulighederne kan være præget af den aktuelle lavkonjunktur. Nogle ældre finder det urealistisk at finde et job, men ville formentligt tage imod et arbejde, hvis de blev tilbud det.

Arbejder især af lyst

Stort set alle, der arbejder efter overgang til efterløn eller folkepension, gør det, fordi de har lyst til det. Der er dog knap 30 pct. af folkepensionisterne og efterlønsmodtagerne, der også arbejder, fordi de finder det nødvendigt rent økonomisk.

Jobplanen har begrænset virkning

Der er ikke meget, der tyder på, at Jobplanen af 2008 har medvirket til, at flere folkepensionister arbejder. En anden ny SFI-rapport viser, at Jobplanens indførelse af et bundfradrag på 30.000 kr. for indkomst for personligt arbejde kun er kendt af få folkepensionister, og at det ikke tillægges væsentlig betydning.

Fakta

publikation Pensionisters og efterlønsmodtageres arbejdskraftpotentiale
Forfattere Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach, Anika Liversage
Emner Arbejdsmarkedet, Ældre, Førtidspension
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk