SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Børn har gavn af det de lærer i dagtilbud - resten af livet

Del

Gode læringsaktiviteter og pædagogernes faglighed er afgørende for børnenes fremtid. Det viser en ny SFI-rapport, der giver et overblik over mere end 75 års international forskning på området.

Hvis børn har gået i en god daginstitution, så klarer de sig bedre resten af livet, når det gælder uddannelse og job. Færre bliver kriminelle eller får overførselsindkomst. 

Men hvad er en god daginstitution? Ifølge SFI’s nye forskningsoversigt er gode læringsaktiviteter og pædagogernes faglighed samt inddragelse af forældrene afgørende for kvaliteten. Og især til gavn for udsatte børn. 

Fokus på læring 

Læringsaktiviteterne skal udvikle børnenes intelligens, nysgerrighed og motivation. De skal være alderssvarende og have fokus på det enkelte barns udvikling. De skal ikke kun foregå i afmålte tidsrum, men også indgå i de daglige rutiner, når børnene fx spiser og tager tøj på. Gode læringsaktiviteter betyder også, at børnene får et mere positivt syn på sig selv og evnen til at lære nyt.

Engagement og fagligheden skal i spil

Rapporten viser desuden, at samspillet mellem barn og voksen er afgørende for kvaliteten i daginstitutionerne. Både antallet af børn pr voksen og antallet af børn i en gruppe har betydning for, hvor godt børnene trives og udvikler sig. Og det har betydning, at pædagogerne har både gode grunduddannelser og videreuddannelse. Men derudover er det også vigtigt, hvordan pædagogerne bruger deres faglighed. At de har fokus på det enkelte barns udvikling og at de bruger deres faglighed til at udvikle gode læringsaktiviteter. 

Forældre til udsatte børn skal også lære 

Især for udsatte børn er det vigtigt, at forældrene bliver bedre til at understøtte barnets udvikling, for forældreinvolvering forstærker ifølge rapporten den positive effekt på barnet. Det kan fx være ved, at læringsaktiviteterne bliver videreudviklet i hjemmet med pædagogernes hjælp. ”Forældreinddragelse kan være et interessant bidrag til debatten herhjemme - især set i forhold til udsatte børn,” siger seniorforsker Mogens Nygaard Christoffersen.

Forskningsoversigten er udarbejdet med økonomisk støtte fra BUPL.

Fakta

publikation Daginstitutionens betydning for børns udvikling
Forfattere Mogens Christoffersen, Anna-Katharina Højen-Sørensen, Laura Laugesen
Emner Børn og unge, Familie, Dagtilbud, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk