SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Børn med handicap er i større risiko for overgreb

Del

Børn og unge med fysiske eller mentale handicap oplever oftere at blive udsat for vold eller seksuelle overgreb end børn i øvrigt. Det viser en ny undersøgelse fra SFI, som bl.a. analyserer retssager, hvor der er faldet dom om vold og overgreb mod børn.

Op mod hvert tiende 7-18-årige barn med handicap er i løbet af sin opvækst blevet udsat for vold, der har ført til en domfældelse. Det tilsvarende tal for børn uden handicap er 5 pct. Dermed har børn og unge med handicap en langt højere risiko for at blive ofre for vold – fra fx forældre, andre omsorgspersoner eller jævnaldrende. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.

Få ressourcer øger risiko

Også andre omstændigheder i børnenes liv har betydning, viser undersøgelsen. Børn, som er vokset op under kaotiske forhold i familier med få ressourcer, bliver oftere udsat for vold og overgreb end børn fra velfungerende familier – uanset om de har et handicap eller ej.

Fagfolk omkring børnene vurderer, at det både kan være forældre og jævnaldrende børn og unge, der udøver overgrebene. Det er dog ikke muligt med de foreliggende oplysninger at sige noget sikkert om, hvor børnene særligt er i risiko.

Svært område at afdække

Undersøgelsen peger generelt på, at der er et stort mørketal på området. For at indkredse omfanget trækker undersøgelsen både på oplysninger fra domfældelser og fra spørgeskemaundersøgelser, hvor børn og unge med handicap selv fortæller om deres oplevelser. Her fortæller knap hver tredje, at de har oplevet vold i deres opvækst, og 7 pct. fortæller, at de har været udsat for seksuelle overgreb.

”Der vil altid være overgreb, der ikke kommer for en dag, men vi kan komme omfanget lidt nærmere ved at kombinere forskellige datakilder – og her viser tallene tydeligt, at børn og unge med handicap oftere udsættes for vold og overgreb end deres jævnaldrende uden handicap,” siger seniorforsker Helle Holt, der har ledet undersøgelsen.

Undersøgelsen er finansieret af Socialstyrelsen, som sammen med den udgiver en håndbog for fagfolk i opsporing og håndtering af vold og overgreb mod børn med handicap.

Fakta

publikation Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap
Forfattere Helle Holt, Mogens Christoffersen, Maria Hedemark Poulsen, Steen Bengtsson, Henning Bjerregaard Bach
Emner Børn og unge, Handicap, Kriminalitet, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktpersoner

Helle Holt

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 09 48 E-MAIL hh@sfi.dk

Søg på sfi.dk