SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Børn skal hjælpes til at fastholde vægttab

Del

Overvægtige børn, der har været på julemærkehjem, føler sig sundere, får bedre selvværd og taber sig. Skal de gode resultater vare ved, er det vigtigt, at forældre og kommunerne støtter op og hjælper barnet til at holde fast i de nye vaner.

Når børn kommer hjem fra et ophold på et julemærkehjem, har de markant færre kilo og større livskvalitet med tilbage. Det er dog meget forskelligt, hvor godt forældrene og hjemkommunen støtter op om at bevare de positive resultater, som opholdet har medført.

Et nyt projekt sætter derfor fokus på at øge samarbejdet mellem julemærkehjem, forældrene og kommunerne for at øge udbyttet af et ophold på et julemærkehjem.

Forældrenes opbakning er vigtig

Evalueringen, som SFI har lavet for Sundhedsstyrelsen, viser, at forældrene og personalet på julemærkehjemmet har fået større kendskab til hinanden og en fælles viden om barnets udfordringer. Der opstår også netværk mellem forældrene, hvilket betyder, at de ikke føler, at de står alene.

”Især forældrenes opbakning er afgørende og derfor giver det rigtig god mening, at julemærkehjemmene nu arbejder mere med forældrene end de gjorde før”, mener seniorkonsulent Nete Krogsgaard Niss, der har været med til at evaluere projektet.

Samarbejde med kommunerne er vanskeligt

Det har været vanskeligt at etablere et samarbejde mellem julemærkehjemmene og kommunerne. I mange kommuner er der ikke en sammenhængende indsats i forhold til barnets ophold på julemærkehjem, og derfor kan overgangen være vanskelig.

”Det har betydet, at det har været et stort arbejde at få samarbejdet til at fungere,” forklarer Nete Krogsgaard Niss.

Fakta

publikation Evaluering af satspuljen forebyggende indsatser for overvægtige børn og unge
Forfattere Nete Krogsgaard Niss, Ida Scheel Rasmussen
Emner Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk