SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Boligsociale indsatser skaber tryghed

Del

De boligsociale indsatser, der er sat i gang med midler fra Landsbyggefondens 2006-10-pulje, har skabt tryghed og bedre trivsel blandt beboerne, vurderer aktørerne i projekterne. Det er vanskeligere at påvise resultater, når det drejer sig om beboernes beskæftigelse eller sundhed.

Landsbyggefonden har i perioden 2006-2010 uddelt ca. 2,2 mia. kr. til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i udsatte boligområder over hele landet. I alt 162 boligsociale helhedsplaner er igangsat, og 114 boligafdelinger har fået huslejestøtte.

En midtvejsevaluering fra SFI og Rambøll viser, at projekterne har haft en positiv betydning for beboernes tryghed og trivsel, men foreløbig mindre betydning for deres jobsituation og helbred. 

Tæt samarbejde er nødvendigt 

Forskerne har bedt projektmedarbejderne i de boligsociale indsatser vurdere, hvilken virkning projekterne har haft. Her peger flest på, at der er kommet mere socialt liv i områderne, bedre trivsel, mindre kriminalitet og bedre vilkår for udsatte børn og unge. 

Langt færre mener, at projekterne har gjort en forskel for beboernes jobsituation. Her peger evalueringen på, at projekter med fokus på beskæftigelse kræver et tæt samarbejde mellem kommune og boligorganisation – et samarbejde der ofte kan være svært at få til at fungere godt. Og selv med et godt og veletableret samarbejde er man stadig underlagt den generelle situation på arbejdsmarkedet. 

Nye, ressourcestærke tilflyttere

Ved hjælp af registerdata har forskerne også undersøgt projekternes effekt på bl.a. beboernes beskæftigelse og indkomst. Denne del af undersøgelsen viser, at beboersammensætningen i boligområderne har ændret sig i projektperioden: Nye, ressourcestærke folk er flyttet til, og andelen af beskæftigede i områderne er dermed steget. Undersøgelsen peger på, at det især skyldes huslejestøtten.

Fakta

publikation Boligsociale indsatser og huslejestøtte: Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-10-pulje
Forfattere Louise Glerup Aner, Anders Høst, Winnie Alim, Anna Amilon, Ian Kirkedal Nielsen, Christine Lunde Rasmussen
Emner Boligsociale område, Boligsociale indsatser
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk