SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Boligudsættelser belaster børn på langt sigt

Del

Børnefamilier, der bliver sat ud af deres bolig på grund af manglende huslejebetaling, bor undertiden hos venner og familie i flere år efter udsættelsen. Og det påvirker børnene, viser en ny rapport fra SFI. De fortæller om savn, ensomhed og skam, og på langt sigt klarer de sig ofte dårligere i uddannelsessystemet.

Mellem 2002 og 2009 oplevede knap en halv procent af alle danske børnefamilier at blive sat ud af deres bolig med fogedens mellemkomst, fordi de ikke havde betalt husleje. Og tallet er kraftigt stigende gennem perioden: Mens knap 1.000 børn blev berørt af en udsættelse i 2002, var det tilsvarende tal ca. 2.000 børn i 2009.

En ny SFI-rapport, finansieret af Egmont Fonden, går bagom tallene og undersøger, hvem familierne er, og hvordan det går dem efter udsættelsen.

Udsættelsen er del af et mønster

De fleste familier, der bliver sat ud af boligen, er etnisk danske, og mange har tre eller flere børn. Forældrene er ofte unge og har ingen eller kort uddannelse. Mange er på kontanthjælp, dagpenge eller orlov. De flytter generelt oftere end andre, også efter udsættelsen, og nogle bor i lange perioder hos skiftende venner og familie.

Tabet af boligen er derfor ikke et enkeltstående brud i familiernes liv, påpeger forskerne bag undersøgelsen, men del af et større mønster af sociale problemer og usikre boligforhold.

Børnene belastes

Børnene i de boligudsatte familier får ofte lavere karakterer ved folkeskolens afgangseksamen og tager sjældnere ungdomsuddannelser end deres jævnaldrende, viser undersøgelsen. I interviews fortæller børnene om følelser af isolation og skamfuldhed og om at savne de ting og legetøj, der er gået tabt eller er blevet konfiskeret i forbindelse med udsættelsen. De er ofte bekymrede for fremtiden, og mange har fysiske symptomer som ondt i maven eller hovedet.

”Undersøgelsen viser, at mange af de boligudsatte børn lever under forhold, der nærmer sig hjemløshed, og det er selvfølgelig en voldsom belastning for dem,” siger forsker og medforfatter til rapporten, Helene Oldrup.

Boligudsættelser belaster børn på langt sigt
Fakta

publikation Når børnefamilier sættes ud af deres lejebolig
Forfattere Helene Oldrup, Anders Høst, Alva Albæk Nielsen, Bence Kovacs
Emner Børn og unge, Familie, Udsatte grupper, Hjemløshed, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk