SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Borgere med demens har gavn af systematiske indsatser

Del

Flere ældre med demens kan give særlige udfordringer på plejecentrene. Især hvis der er tale om såkaldt udadreagerende adfærd, hvor de ældre fx råber, bander og slår. Ny SFI-rapport viser, at en systematisk og individuelt tilpasset indsats kan bedre forholdene for både personale og borgere med demens.

SFI har evalueret effekten af særlige indsatser i form af blandt andet kompetenceudvikling og beboerkonferencer på ni plejecentre. Resultaterne viser, at der er sket markante forbedringer i løbet af projektperioden. Større indsigt i den nyeste viden og fokus på den enkelte borgers behov og situation har været nogle af hjørnestenene i indsatserne.

Fokus på den enkelte borger

En central indsats har været kompetenceudviklingsforløb, der har givet indsigt i den nyeste viden om arbejdet med borgere med demens. Denne viden peger på, at en effektiv pleje kræver individuelle indsatser, som kan planlægges og udvikles ved at afholde beboerkonferencer. Her mødes plejepersonalet og sætter fokus på nogle få borgere ad gangen. De gennemgår, hvad der er gjort siden sidst, og hvad der virker i forhold til den enkelte borger.

Personalet oplever mindre vold

Indsatserne har været fokuseret på den gruppe af borgere med demens, der har udadreagerende adfærd – som trusler om vold og fysisk vold over for plejepersonalet. Det er ofte både fagligt og økonomisk belastende af have med disse borgere at gøre. ”Det tyder på, at de systematiske indsatser for denne gruppe af borgere er med til at mindske den krænkende adfærd over for personalet markant. Det øger trivslen for både borgeren med demens og personalet,” vurderer seniorforsker Jan Hyld Pejtersen.

Undersøgelsen er bestilt og finasieret af Socialstyrelsen.

Fakta

publikation Forebyggelse af udadreagerende adfærd hos ældre med demens
Forfattere Jan Hyld Pejtersen, Theresa Dyrvig
Emner Helbred, Udsatte grupper, Ældre
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk