SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Bred tilfredshed med fastholdelsescenter

Del

Både arbejdsgivere, fagforeninger, kommuner og forsikringsselskaber er glade for den støtte, Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter giver til arbejdet med at hjælpe en borger, der er blevet ramt af en arbejdsskade – men der er stadig udfordringer, viser en ny rapport fra SFI.

Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter blev stiftet i 2008 for at styrke indsatsen for at fastholde arbejdsskaderamte danskere på arbejdsmarkedet. Og centeret har overvejende gjort en positiv forskel, vurderer de professionelle parter i arbejdsskadesager: arbejdsgivere, kommuner, fagforeninger og forsikringsselskaber.

Det viser en ny rapport fra SFI, som Arbejdsskadestyrelsen har bestilt. Rapporten bygger på interviews med i alt 20 personer fra de fire aktører, der alle har samarbejdet med Fastholdelsescentret om konkrete sager.

Rundbordssamtaler og midlertidige afgørelser

De interviewede fremhæver især muligheden for rundbordssamtaler, hvor alle parter – også den arbejdsskaderamte selv – kan vende situationen med en medarbejder fra centeret. Vigtig er det også, at centeret har mulighed for at træffe midlertidige afgørelser om erstatning, der kan sikre at borgeren ikke havner i et økonomisk tomrum på grund af arbejdsskaden.

"I dag er det frivilligt, hvorvidt parterne vil inddrage Fastholdelsescenteret i en sag. Med baggrund i vores resultater kan man spørge om det ikke ville være en fordel, at centret blev inddraget i alle de alvorligere arbejdsskadesager," siger seniorforsker Helle Holt, der er en af rapportens forfattere.

Regelsammenstød og interessekonflikter

Centret løser dog ikke alle udfordringer, fremhæver interviewpersonerne. Der kan stadig opstå konflikter mellem reglerne i fx arbejdsskadeloven og sygedagpengeloven, som kan give problemer for den arbejdsskadede. Centeret ændrer heller ikke på, at parterne i en sag naturligt har forskellige interesser, som også kan give anledning til konflikter.

Fakta

publikation En vurdering af Arbejdsskadestyrelsens Fastholdelsescenter
Forfattere Klara Nilsson, Helle Holt
Emner Arbejdsmarkedet, Helbred, Sygefravær, Sygefravær
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk