SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Danmark venter stadig på sin psykiatrireform (1)

Del

Indsatser til personer med psykiske lidelser varetages i Danmark af både regionale og kommunale instanser. De bærer præg af at være udviklet som ad hoc-løsninger og knopskydninger for midlertidige penge. Placeringen i grænselandet mellem sundhedsvæsen og socialvæsen har bidraget til opsplitningen.

Det fremgår af SFI-rapporten Danmark venter stadig på sin psykiatrireform, som opridser udviklingen på det psykiatriske område i Danmark siden 1970’erne. Rapporten er et bidrag til en undersøgelse af psykiatrireformer i de nordiske lande.

Regionale og kommunale instanser deler opgaver

Rapporten tegner et billede af en ressourcestærk hospitalspsykiatri og en mere ressourcesvag distriktspsykiatri, som er den primære behandlings- og kontaktinstans for patienterne. Ved siden af disse regionale instanser står den kommunale socialpsykiatri med bl.a. botilbud og beskyttet beskæftigelse. Instansernes opgaver overlapper hinanden, og der er uklarhed om ansvarsfordelingen.

Indsatsernes opgaver og udvikling bliver overordnet styret gennem 3- og 4-årige psykiatriaftaler mellem partierne bag satspuljeaftalerne. Mellem kommuner og regioner indgås løbende sundhedsaftaler om ansvarsfordelingen på psykiatriområdet.

Behov for psykiatrireform

Rapporten dokumenter ifølge rapportens forfatter seniorforsker Steen Bengtsson, at Danmark stadig har sin psykiatrireform til gode: ”Der er brug for en langsigtet samlet plan for psykiatriområdet og en reform af den organisatoriske styring. Mange af de psykiatriske sygdomme er kroniske og behandles kontinuert. Blandt andet derfor er der behov for en samlet behandlingsmæssig organisering,” siger han.

Den nordiske undersøgelse har været finansieret af Nordisk Ministerråd.

Fakta

publikation Danmark venter stadig på sin psykiatrireform.
Forfattere Steen Bengtsson
Emner Helbred, Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk