SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Danske ældre er raske og rørige - og lidt ensomme

Del

De fleste danskere over 67 år synes selv, de har et godt helbred og får den hjælp, de har brug for. Mange har det så godt, at de har overskud til at hjælpe venner og voksne børn, fx med pasning af børnebørn. Men i takt med at vi lever stadig længere, bliver ensomhed mere udbredt blandt de allerældste danskere.

Tre ud af ti har deltaget i frivilligt arbejde indenfor det seneste år. Størstedelen har set deres voksne børn indenfor den seneste uge, og fire ud af ti har passet børnebørnene indenfor den seneste måned.

En ny rapport fra SFI tegner et billede af en ældre generation af danskere, der trives, har overskud og i stadig stigende grad har det fysisk godt langt op i årene. Undersøgelsen bygger de nyeste data fra Ældredatabasen, som siden 1997 har indsamlet viden om ældres levevilkår.

Færre modtager hjemmehjælp

De ældres gode helbred kan bl.a. aflæses i tallene for hjemmehjælp. De er faldet markant i de seneste 15 år, så færre ældre i dag modtager hjælp. De, der får hjælp, har nogenlunde de samme helbredsproblemer som hjemmehjælpsmodtagere for 15 år siden. Resultaterne i rapporten peger således ikke på, at faldet i hjemmehjælp skyldes en ændret praksis i kommunerne, som har hævet barren for, hvornår man kan få hjælp.

Derimod tyder meget på, at danske ældre simpelthen er blevet mere raske og rørige – i hvert fald i deres egen vurdering. Det ses også af, at langt færre har et uopfyldt behov for hjælp i dag end for 15 år siden.

De allerældste har det sværest

Tallene afspejler dog også, at vi lever stadig længere – med alt hvad det indebærer. Blandt de 87- og 92-årige i undersøgelsen fortæller godt hver femte således, at de undertiden føler sig alene og ville ønske, de havde selskab. Det er også i denne aldersgruppe, at flest – op mod hver tredje – oplever, at de har brug for mere hjemmehjælp, end de får.

De allerældste danskere efterlyser typisk hjælp til at komme ud, praktisk hjælp i hjemmet og selskab til fx måltiderne. Det peger på, at også private organisationer og frivillige kan have en rolle at spille her.

Fakta

publikation Ældres ressourcer og behov i perioden 1997-2012
Forfattere Heidi Hesselberg Lauritzen
Emner Velfærdssamfundet, Ældre, Frivilligt arbejde, Levevilkår
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk