SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

De fleste elever trives med inklusion

Del

Langt de fleste elever i folkeskolen er glade for undervisningen og trives godt sammen med deres kammerater. Det viser forskningsprojektet ”Inklusionspanelet”, som har fulgt flere tusinde skoleelever siden starten af 2014 for at undersøge, hvordan de oplever hverdagen i skolen efter omstillingen til øget inklusion.

Er du glad for at gå i skole? Behandler I hinanden godt i klassen? Er du sammen med dine klassekammerater uden for skoletiden?

Det er nogle af de spørgsmål, som SFI’s forskere i starten af 2014 inviterede ca. 9.000 skoleelever, fordelt på mere end 400 skoleklasser, til at besvare. Der er nu gennemført tre spørgerunder i forskningsprojektet ”Inklusionspanelet”, hvor både klasser med og uden inkluderede elever deltager, og både tilbageførte elever og deres klassekammerater har besvaret skemaerne. Projektet er igangsat og finansieret af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og slutter i 2016.

Stabil trivsel

Langt de fleste elever er glade for skolen, viser besvarelserne. De synes selv, at de tager aktivt del i skolens fællesskab, både fagligt og socialt – og de fleste oplever også, at både de selv og deres klasse trives.

Tallene viser også, at både elevernes trivsel og deltagelse i skolen overordnet set har været nogenlunde stabile fra starten af 2014, hvor projektet startede, og til den seneste måling i foråret 2015.

Alles deltagelse skal sikres

Svarene viser dog også, at de elever, der selv fortæller, at de er flyttet fra specialundervisningstilbud ind i den almindelige undervisning, eller at de får støtte i undervisning, har det lidt sværere end deres klassekammerater. Selvom der er tegn på, at flere i disse elevgrupper trives bedre nu end i starten af 2014, så deltager de både socialt og fagligt i gennemsnit mindre i skolen end de øvrige elever.

”Generelt går det rigtigt fint med de fleste elever, også når vi ser udviklingen over tid – men det er fortsat vigtigt at sikre, at særligt de tilbageførte elever også føler, at de er en del af skolens fællesskab, både fagligt og socialt”, siger seniorforsker Chantal Pohl Nielsen.

Søg på sfi.dk