SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Der er plads til flere udsatte på arbejdsmarkedet

Del

Hver fjerde danske virksomhed har ansatte i støttet beskæftigelse, fx i fleksjob eller løntilskud. Der er plads til flere udsatte på arbejdsmarkedet, viser en ny SFI-rapport: Omkring en femtedel af de virksomheder, der i dag ikke har ansatte med nedsat arbejdsevne, vurderer, at de både har rammerne og økonomien til at få det. For de øvrige er det særligt bekymringen for, hvordan en sådan kollega vil fungere på arbejdspladsen, der forhindrer en ansættelse.

I de seneste 15 år er der sket en støt stigning i andelen af danske virksomheder, der har en eller flere ansatte i støttet beskæftigelse: Fra hver tiende virksomhed i 1998 til hver fjerde i 2013, viser en ny SFI-rapport om virksomheders sociale engagement. Rapporten bygger på registerdata samt spørgeskemabesvarelser fra knap 1900 virksomheder.

Økonomien er vigtig – og dog

For de virksomheder, der har ansatte i fx fleksjob og løntilskud, er den offentlige støtte til lønnen en væsentlig faktor. Kun et fåtal angiver, at de ville have ansat folk på særlige vilkår, selvom støttemulighederne ikke havde været der.

Muligheden for støtte spiller derimod en mindre rolle for de virksomheder, der ikke har valgt at ansætte medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Her er det især overvejelserne om den nye medarbejders kvalifikationer, der fylder, og om de særlige hensyn, der måske skal tages i det daglige. Ikke desto mindre angiver hver femte virksomhed i denne gruppe, at det ville være både praktisk og økonomisk muligt for dem at ansætte folk på særlige vilkår.

Rapporten viser også, at virksomheder med en overvægt af kortuddannede ansatte og med mulighed for arbejdsopgaver, man relativt hurtigt kan lære, er mest tilbøjelige til at ansætte folk på særlige vilkår.

Små virksomheder engagerer sig mest

Ikke overraskende har de store virksomheder flest ansatte i støttet beskæftigelse, men set i forhold til virksomhedens størrelse er det særligt de små, offentlige virksomheder, der giver udsatte på arbejdsmarkedet en chance. Her er 5,6 pct. af medarbejderne i støttet beskæftigelse, mens det kun gælder 1,7 pct. af de ansatte i store, private virksomheder, viser rapportens tal.

Fakta

publikation Virksomheders sociale engagement: Årbog 2015
Forfattere Vibeke Jakobsen, Mona Larsen, Søren Jensen
Emner Arbejdsmarkedet, Fleksjob, Sygefravær
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk