SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Døve børn med ci-apparat har stadig problemer

Del

Trods forbedrede behandlingsmuligheder har døve børn mange udfordringer i hverdagen. Det viser nye undersøgelser fra SFI, der også sætter fokus på, hvilke vilkår døve og hørehæmmede har i voksenlivet.

For et par årtier siden måtte døve børn lære tegnsprog for at kunne kommunikere med andre mennesker. I dag får døve børn et Cochlear Implantat, der er et elektronisk apparat til øret, som giver ellers døve børn mulighed for at høre og få talesprog. Men børnene har stadig et kommunikationshandicap, viser SFI i nye undersøgelser.

Socialt samvær er vanskeligt

For selvom børnene nu lettere kan lære at tale, så er det stadig anstrengende for dem at lytte. Det betyder, at de ikke er på lige fod med deres kammerater og derfor ikke fuldt ud lærer at begå sig socialt i skolen eller til fritidsaktiviteter som andre børn.

”Mange tror, at CI-apparater har løst problemerne og gjort døve børn hørende. Og det har de også et stykke ad vejen, men de har stadigvæk et handicap, og de går dårligere rustet ind i voksenlivet end normalt hørende,” siger seniorforsker Steen Bengtsson, der står bag projektet.

Sværere at uddanne sig og få job

Når det handler om døve og hørehæmmede voksne, er der også udfordringer. Selvom de ligner den almindelige befolkning på rigtig mange områder – fx når det gælder deltagelse i samfundslivet generelt, kontakt med andre, helbred og motionsvaner – så er der udfordringer i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Døve og hørehæmmede voksne bliver ikke uddannet i samme grad som andre. Derfor er de heller ikke beskæftigede i ligeså høj grad som resten af befolkningen. Det fremgår af SFI’s undersøgelse, som også peger på, at årsagerne især er udfordringer i kommunikationen mellem den døve/hørehæmmede og omgivelserne.

Undersøgelserne er bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold og finansieret af satspuljemidler.

Fakta

publikation Døvfødte børn og deres livsbetingelser
Forfattere Steen Bengtsson, Lena Bech Larsen, Mette Lindsay Sommer
Emner Børn og unge, Handicap, Eksklusion, Inklusion, Samfundsdeltagelse
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk