SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Efterkommere haler ind på danskerne på arbejdsmarkedet

Del

Forskellen mellem, hvilke slags stillinger efterkommere og danskere har, er blevet mindre. Flere efterkommere har jobs, der forudsætter kvalifikationer på et højt niveau, og færre har jobs, som kræver forholdsvis få kvalifikationer, viser ny SFI-rapport. Samtidig har indvandrerne det sværere, når det gælder integration på arbejdsmarkedet.

Den positive udvikling for efterkommerne hænger sandsynligvis sammen med, at de får mere og mere uddannelse og dermed får flere og bedre kvalifikationer. ”Det er positivt, at efterkommernes integration på arbejdsmarkedet forbedres med årerne, men det er selvfølelig vigtigt at huske, at de stadig har et efterslæb i forhold til danskere,” siger seniorforsker Vibeke Jakobsen, der har lavet undersøgelsen.

Polarisering af indvandrere 

Imens efterkommere haler ind på danskerne i forhold til placering på arbejdsmarkedet, går det anderledes med indvandrerne. Der er nemlig sket en polarisering: Samtidig med at de beskæftigede indvandrere fylder mere i job, der kræver kvalifikationer på et højt niveau, så fylder de også mere i job, som kræver forholdsvis få kvalifikationer.

”Udviklingen i indvandrernes integration på arbejdsmarkedet er altså ikke udelukkende positiv. Det er stadig en udfordring at sikre en bedre integration på arbejdsmarkedet,” mener seniorforsker Vibeke Jakobsen. 

Svært at bruge medbragt uddannelse 

Indvandrere har sammenlignet med danskere stadig vanskeligt ved at bruge deres uddannelse. Det kan der være flere grunde til, mener Vibeke Jakobsen. ”For eksempel kan nogle arbejdsgivere måske ikke gennemskue, hvad den medbragte uddannelse egentlig indeholder. Det er en stor udfordring, hvordan vi får udnyttet de højt kvalificerede indvandrere bedre på det danske arbejdsmarked.”

Fakta

publikation Indvandreres og efterkommeres placering på det danske arbejdsmarked
Forfattere Cedric Gorinas, Vibeke Jakobsen
Emner Arbejdsmarkedet, Integration, Etniske minoriteter, Inklusion, Efterkommere, Indvandrere
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk