SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Efterværnsinitiativer får fat i unge med tunge problemer

Del

SFI har evalueret to initiativer, der skal hjælpe tidligere anbragte godt på vej til voksenlivet. Evalueringen tyder på, at initiativerne rammer den rigtige målgruppe.

Når man fylder 18 år, er man gammel nok til at stå på egne ben. Men for tidligere anbragte unge kan det ofte betyde, at man ender med at stå meget alene med vigtige beslutninger om bl.a. uddannelse og arbejde. For at lette overgangen til voksenlivet kan kommunen tilbyde anbragte unge efterværn, dvs. indsatser som skal støtte den unge, som ofte har et meget spinkelt netværk at støtte sig til.

SFI har evalueret to efterværnsinitiativer – ”Vejen til uddannelse og beskæftigelse” og ”Støtte fra frivillige organisationer”, som begge har til formål på forskellig vis at hjælpe den unge videre i uddannelse eller arbejde.

Fat i den rigtige målgruppe

Resultaterne af undersøgelsen tyder på, at de to initiativer får fat i nogle af de unge, som har relativt store problemer. Det er fx unge, der har begået kriminalitet, ikke har afsluttet 9. klasse eller har en psykiatrisk diagnose. Forskerne vurderer, at det er et positivt resultat, fordi netop de unge med tunge udfordringer ofte er dem, der har brug for mest støtte, men som det også er sværest at komme i kontakt med.

For tidligt at måle beskæftigelse og uddannelse

Det er erklærede mål for begge initiativer, at de tidligere anbragte unge skal videre i uddannelse og/eller i beskæftigelse. Men undersøgelsen viser, at der ikke er flere blandt deltagerne, der er kommet i uddannelse eller beskæftigelse, end en sammenligningsgruppe af tidligere anbragte, der ikke har deltaget i initiativerne.

Forskerne bag undersøgelsen påpeger dog, at det sandsynligvis har været for tidligt at lede efter udvikling i forhold til uddannelse og beskæftigelse:

”Vi har målt initiativerne relativt tidligt. Men der går formodentlig længere tid, inden man kan se en virkning på uddannelse og beskæftigelse. Når man evaluerer så tidligt, bør man måske i stedet fokusere på mere kortsigtede virkninger som fx ud-viklingen i sociale eller praktiske kompetencer, psykisk sårbarhed eller risikoadfærd,” påpeger seniorforsker Jan Hyld Pejtersen, der har ledet undersøgelsen.

Evalueringen udgør et kvantitativt supplement til SFI’s kvalitative evaluering af initiativerne, der udkom i januar 2016. Den er bestilt og finansieret af Socialstyrelsen.

Fakta

publikation Anbragte unges overgang til voksenlivet II
Forfattere Kirstine Karmsteen, Christopher J. Montgomery, Jan Hyld Pejtersen
Emner Børn og unge, Anbringelser, Foranstaltninger for børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktperson

Jan Hyld Pejtersen

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 08 98 E-MAIL jhp@vive.dk

Søg på sfi.dk