SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

En førtidspension er godt for helbredet

Del

Sygner man hen, når man bliver parkeret på en førtidspension? Ja, lyder det ofte fra politisk hold. Nej ikke nødvendigvis, dokumenterer en ny rapport fra SFI: Tværtimod kan det være godt for helbredet at få tilkendt en førtidspension. Og faktisk også for parforholdet, hvis man er i sådan et.

Man bliver ikke mere syg af at få tilkendt en førtidspension. Det viser analysen fra SFI, hvor forskerne sammenligner personer, som har fået førtidspension, med personer, der har lignende problemer, men ikke har fået førtidspension.

”Resultaterne er lidt overraskende, også for os,” siger seniorforsker og medforfatter Steen Bengtsson. ”Vi forestillede os, at man bliver mere syg af en førtidspension, men det modsatte er faktisk tilfældet.”

Man bliver heller ikke et dårligere kort på ægteskabsmarkedet af at få en førtidspension: Var man gift, da man fik pensionen, er sandsynligheden for at forblive gift højere end for dem, der ikke fik pensionen. Var man enlig, har man samme sandsynlighed for at blive gift som dem, der ikke fik førtidspension.

Variation udnyttes metodisk

Forskerne har i analysen benyttet sig af den veldokumenterede variation, der er mellem kommunerne, når det gælder tildelingen af førtidspension – og som betyder, at borgere med tilsyneladende identiske problemer kan opleve forskellige afgørelser. Det forhold kan bruges metodisk til at analysere, hvordan det sidenhen går dem, der fik førtidspension, sammenlignet med dem, der ikke fik.

Metoden kan også bruges til at måle virkningen af sociale ydelser i bredere forstand. Det er et område, hvor man af etiske grunde ofte har svært ved at udføre lodtrækningsforsøg, som ellers er det bedste middel til at opnå sikker viden om virkninger.

Mindre lønindkomst

Rapporten viser også, at de, der får tilkendt førtidspension, har mindre indtægt fra lønarbejde efter pensionen end de, der ikke fik. Selvom førtidspension åbner mulighed for at supplere pensionen med begrænset lønarbejde uden modregning, er det altså de færreste, der benytter sig af den mulighed.

Fakta

publikation Hvilken forskel gør en tilkendelse af førtidspension?
Forfattere Steen Bengtsson, Malene Damgaard, Christian Kolding, Agnete Aslaug Kjær, Kirstine Bengtsson
Emner Ældre, Pension, Tilbagetrækning
Forskningsemne Ældres levevilkår

Søg på sfi.dk