SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Etnisk mangfoldighed er udbredt i ældreplejen

Del

Manglen på arbejdskraft og et ønske om at afspejle et multikulturelt samfund betyder, at der er kommet flere sosu-medarbejdere med anden etnisk baggrund i ældreplejen. Det er dog uklart, om de forskellige kulturelle baggrunde tilfører sektoren et kvalitetsløft.

De seneste års fokus på at rekruttere medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk har givet udbytte: Èn ud af 10 medarbejdere i ældreplejen i de 10 kommuner i undersøgelsen har anden etnisk baggrund en dansk, og de forventer fortsat at ville arbejde indenfor sektoren.

Mere respekt for de ældre?

Forventningen blandt lederne i ældreplejen har været, at specielt medarbejdere med ikke-vestlig baggrund kan bidrage med en anden omsorgskultur og dermed løfte kvaliteten. Fx fordi de udviser større respekt for ældre. Medarbejderne selv kan dog ikke genkende dette billede, og resultaterne i undersøgelsen kan heller ikke entydigt støtte denne opfattelse.

Succes med udfordringer

De nye medarbejdere møder nogle udfordringer i jobbet: Sproget kan volde problemer for nogle, mens andre bliver udsat for racisme – og så synes de i mindre grad at følge ældreplejens grundprincipper, om fx at assistere til ’hjælp til selvhjælp’. Det stiller krav til lederne og uddannelsesinstitutionerne, der skal sørge for at klæde medarbejderne ordentligt på til jobbet.

Arbejder jævnligt over

Undersøgelsen viser også, at flere medarbejdere med ikke-vestlig baggrund jævnligt arbejder flere timer, end de får betaling for, fordi der mangler personale. Dem, der forkorter eller springer frokosten over, har også oftest anden etnisk baggrund end dansk – men det er medarbejdere med vestlig baggrund.

Undersøgelsen bygger på kvalitative interview og en større spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og ledere i udvalgte kommuner.

Undersøgelsen er finansieret af Helsefonden.

Fakta

publikation Omsorg og etnicitet.
Forfattere Tine Rostgaard, Liv Bjerre, Kresta Munkholt Sørensen, Niels Borch Rasmussen
Emner Arbejdsmarkedet, Etniske minoriteter, Inklusion, Kompetencer
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk