SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Etniske unge: Færre penge, mindre sex og alkohol og større familier

Del

Når man sammenligner 18-årige med anden etnisk baggrund end dansk med deres jævnaldrende majoritetsdanske kammerater, får man et meget forskelligartet billede. Det billede tegner SFI’s forskere i rapporten ”Etniske minoritetsunge i Danmark”

Helt overordnet konstaterer forskerne, at etniske minoritetsunge ofte har færre ressourcer, oftere bor i større familier, og oftere har et liv, hvor der er mere markant forskel imellem de to køn, sammenlignet med situationen blandt de majoritetsdanske unge.

100.000 kr. mindre i familien

Målt i kroner og øre er der i gennemsnit 100.000 kr. i forskel på den årlige hustandsindkomst i familier med etnisk minoritetsbaggrund sammenlignet med majoritetsdanske familier. Den årlige husstandsindtægt hos de etniske minoritetsunges familier er på knap 160.000 kr., og godt hver femte af familierne lever under OECD’s fattigdomsgrænse.

Andre familierammer

Undersøgelsen viser også, at unge med minoritetsbaggrund i gennemsnit lever under lidt andre familiære rammer end deres majoritetsdanske jævnaldrende. De 18-årige har flere søskende, og de taler bedre med deres søskende. Til gengæld har de lidt sværere ved at tale med deres forældre.

Mindre alkohol og sex

Når det gælder sex og alkohol, er der tydelige forskelle på de to grupper. Hvor stort set alle majoritetsdanske 18-årige har smagt alkohol, så har 27 pct. af drengene og 37 af pigerne fra etniske minoriteter ikke rørt alkohol overhovedet.

Den friere danske seksualmoral bliver også synlig, når man sammenligner de 18-årige: 80 pct. af de majoritetsdanske piger, og 75 pct. af drengene fortæller, at de har haft samleje. Blandt de etniske minoriteter har langt færre haft deres seksuelle debut i 18-års-alderen: Det har 52 pct. af drengene og 30 pct. af pigerne haft.

”Det er jo ikke overraskende, at de unge fra etniske minoriteter adskiller sig, når det gælder sex og alkohol, for på de områder er de danske majoritetsunge ganske tidligt ude. Men det giver et indblik i den udfordring, unge med minoritetsbaggrund kan stå over for, hvis de skal indgå i den ’traditionelle danske’ ungdomskultur,” forklarer seniorforsker Anika Liversage, der er leder af undersøgelsen.

Mange ligheder

Selv om der altså er forskelle mellem etniske minoritetsunge og majoritetsdanske unge, så er det også en væsentlig pointe i rapporten, at der faktisk også er mange ligheder: Fx drømmer langt størstedelen af begge grupper om at få sig en god uddannelse og om at blive gift og få børn, de fleste har venner af begge køn, og de fleste er stærkt knyttede til Danmark.

Dataindsamlingen blandt de etniske minoritetsunge er finansieret af satspuljemidler, mens SFI selv har finansieret analyserne og udarbejdelse af rapporten.

Fakta

publikation Etniske minoritetsunge i Danmark
Forfattere Anika Liversage, Christiane Præstgaard Christensen
Emner Integration, Efterkommere, Familiebaggrund, Inklusion
Forskningsemne Børn, unge og familie
Kontaktperson

Anika Liversage

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 08 57 E-MAIL ani@vive.dk

Søg på sfi.dk