SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Få økonomisk udsatte pensionister i Danmark

Del

Der er relativt få økonomisk dårligt stillede pensionister i Danmark, viser ny undersøgelse fra SFI. Blandt de økonomisk dårligt stillede pensionister er indvandrere, fra især ikke-vestlige lande, overrepræsenterede.

I Danmark har vi et pensionssystem, som blandt andet skal sikre, at ældre medborgere ikke ender i fattigdom, når de passerer pensionsalderen. Det system fungerer for langt de fleste, men der er grupper, som ikke har ret mange penge til de sidste år af deres liv. Det viser en ny SFI-undersøgelse, som har analyseret levevilkår for økonomisk dårligt stillede personer over 68 år.

Lave pensioner til indvandrere

Undersøgelsen viser, at indvandrere med ikke-vestlig baggrund er kraftigt overrepræsenterede i gruppen af økonomisk dårligt stillede ældre. Det skyldes, at indvandrere ofte kun modtager brøkpension, fordi de ikke har været i Danmark i de 40 år, som kræves for at få fuld folkepension. Derudover har de som regel lave opsparinger i arbejdsmarkedspensioner, fordi de ikke har haft samme tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere.

Vigtig boligydelse

Folkepensionen er – ikke overraskende – den vigtigste indkomstkilde for de økonomisk dårligt stillede ældre. Men undersøgelsen viser samtidig, at boligydelsen har meget stor betydning: For de ca. 4200 ældre med allerdårligst økonomi udgør boligydelsen i gennemsnit 21 procent af den samlede indkomst.

Mindre til briller og tandlæge

SFI-forskerne har også undersøgt, hvad en lav indtægt betyder for hverdagen for de ældre over 68 år. Forskerne konstaterer, at ældre med en lav indtægt oplever flere afsavn end deres aldersfæller og har et på nogen områder anderledes forbrugsmønster.

”Vi kan bl.a. se, at de bruger færre penge på sundhedsrelateret forbrug og fx briller og tandlægebesøg. Da vi ikke har nogen grund til at tro, at disse ældre har et bedre helbred, tyder det på, at de økonomisk dårligst stillede ikke har samme mulighed for at passe på deres helbred som deres aldersfæller,” siger seniorforsker Anna Amilon, der er leder af projektet.

Fakta

publikation Økonomisk udsatte pensionister
Forfattere Anna Amilon, Anders Gade Jeppesen
Emner Ældre, Pension, Levevilkår, Ulighed
Forskningsemne Ældres levevilkår
Kontaktperson

Anna Amilon

Seniorforsker
DIREKTE 33 48 08 14 E-MAIL ame@sfi.dk

Søg på sfi.dk