SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Færre socialøkonomiske virksomheder end antaget

Del

Der er færre socialøkonomiske virksomheder i Danmark, der arbejder med at integrere udsatte grupper på arbejdsmarkedet, end hidtil antaget. De få virksomheder kan ikke hjælpe store grupper udsatte i beskæftigelse, men der er muligheder for at øge kapaciteten, hvis bl.a. lovgivningen tillader det. Det viser en ny SFI-rapport.

Telefonsælgere med synshandicap, en psykisk syg webdesigner eller en ung misbruger i café-køkkenet. Socialøkonomiske virksomheder arbejder ikke kun for økonomisk overskud, men en del af dem også for at give udsatte mennesker plads på arbejdsmarkedet. Derfor har den type virksomheder stor politisk bevågenhed i dag.

Begrænset antal virksomheder

I en ny SFI-undersøgelse har forskerne fundet frem til 115 socialøkonomiske virksomheder med fokus på beskæftigelse af udsatte grupper. Det er en del færre end tidligere anslået. Derfor maner forskerne til besindighed angående disse virksomheders aktuelle evne til at bringe udsatte grupper i beskæftigelse.

Optimistiske ledere

På den anden side viser undersøgelsen, at en stor del af virksomhedslederne er optimistiske, både hvad angår deres forretning og muligheder for at hjælpe borgere fra at være udsatte til at blive ansatte. De fleste ledere af virksomhederne mener, at de vil være i stand til at ansætte flere udsatte. 

En særskilt analyse i undersøgelsen viser endvidere, at virksomheder, der er kendetegnet ved at have mange ansatte, som tilhører udsatte grupper på arbejdsmarkedet, har et overskud på niveau med andre danske virksomheder. 

Regler begrænser

På tværs af de socialøkonomiske virksomheder kan forskerne dog konstatere, at mange synes at lovgivningen er en barriere i forhold til at udvide forretningen. ”Rimelighedskravet” siger, at en virksomhed kun må have et begrænset antal medarbejdere på særlige vilkår i forhold til ordinært ansatte, og det hæmmer virksomhedernes ekspansionsmuligheder, vurderer virksomhedslederne. De kritiserer også EU’s udbudsregler, som gør det svært for kommunerne at inddrage sociale hensyn, når de vælger leverandører.

Undersøgelsen er finansieret af Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet.

Fakta

publikation Socialøkonomiske virksomheder i Danmark
Forfattere Frederik Thuesen, Henning Bjerregaard Bach, Karsten Albæk, Søren Jensen, Nadja Lodberg Hansen, Kristina Weibel
Emner Udsatte grupper, Beskæftigelse, Inklusion, Virksomheder, Marginalisering
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk