SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Fagfolk tøver med at underrette om vold mod børn

Del

Faggrupper, der arbejder med små børn hver dag, tøver ofte med at underrette myndighederne, når de får mistanke om, at børnene udsættes for vold i hjemmet. De efterlyser mere viden og rådgivning, viser en ny undersøgelse fra SFI.

Pædagoger, sundhedsplejersker og socialarbejdere tøver ofte med at underrette de sociale myndigheder, når børn viser tegn på at blive slået eller udsat for andet vold i hjemmet. Det viser en ny undersøgelse fra SFI.

Efterlyser tættere kontakt

Undersøgelsen bygger på interviews med fagfolk, der arbejder med små børn hver dag. De efterlyser tættere kontakt med socialforvaltningen, når de får mistanke om vold.

Blandt ønskerne er mere information om, hvordan myndighederne behandler underretninger om vold, og kontakt til en socialrådgiver, der fx kan komme på jævnlige besøg i kommunens institutioner og drøfte børnenes trivsel med personalet.

Underretning vanskeliggør dialog

Undersøgelsen peger på flere barrierer for, at fagfolk underretter om alle mistanker om vold mod de børn, de møder gennem deres arbejde.

En underretning fører ofte til, at dialogen med familien bliver meget svær. Den kan også betyde, at barnet udsættes for mere vold som straf for at have fortalt en udenforstående om forholdene i hjemmet. Dertil kommer, at underretteren pga. regler om tavshedspligt ikke bliver informeret om, hvordan kommunen følger op på sagen.

- Mange fagfolk er usikre på, hvad de sætter i gang med en underretning. De har brug for mere viden og dialog med forvaltningen, før de tager skridtet, siger forsker Helene Oldrup, der står bag rapporten.

Rapporten er den tredje af tre SFI-rapporter om vold mod børn, bestilt og finansieret af Socialministeriet. En fjerde, opsamlende rapport udkommer i foråret 2011.

Fakta

publikation Vold mod førskolebørn.
Forfattere Helene Oldrup, Maia Lindstrøm, Sara Korzen
Emner Børn og unge, Familie, Udsatte grupper, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk