SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Fagfolk: Vigtigt med socialt mix i udsatte boligområder

Del

Mange kommuner og boligorganisationer arbejder målrettet på at mindske koncentrationen af svage beboere i de udsatte boligområder og i stedet få beboere ind, som er i uddannelse eller arbejde. Redskaberne er fx kommunal anvisning og fleksibel udlejning, og fagfolk på området oplever, at de gør en forskel i områderne. Gennemslagskraften er dog svær at måle, viser en ny SFI-rapport.

Det er et problem, når der er en overvægt af socialt og økonomisk svage beboere i et boligområde – og det er en god løsning at lade folk i uddannelse og arbejde flytte ind i området, fordi de fx kan fungere som positive rollemodeller for områdets børn og unge. Det er grundholdningen i mange af landets kommuner og boligorganisationer, der har udsatte boligområder. Lokalt bliver der derfor arbejdet målrettet med såkaldte udlejningsredskaber for at tiltrække mere ressourcestærke beboere og på den måde ændre beboersammensætningen i de udsatte boligområder.

Det viser en ny SFI-rapport, som evaluerer brugen af udlejningsredskaber i forbindelse med de indsatser, der er igangsat af Landsbyggefondens 2006-10-midler.

Kommunal anvisning og fleksibel udlejning

Rapporten viser, at de mest brugte redskaber er kommunal anvisning og fleksibel udlejning. Knap fire ud af fem af de adspurgte kommuner har særlige aftaler med boligorganisationer om brugen af kommunal anvisning. Desuden har knap halvdelen af kommunerne indgået aftaler om fleksibel udlejning, hvor folk, der fx er i arbejde eller under uddannelse, har fortrinsret til en ledig lejlighed.

Positiv vurdering – men svært at se virkningen

I rapportens interviews vurderer både kommuner og boligorganisationer, at red-skaberne hjælper til at skabe et bedre socialt mix i de udsatte boligområder. De lokale, positive erfaringer er dog svære at spore, når man ser på udviklingen i områdernes beboersammensætning som helhed. Her viser analysen, at det sociale mix i områderne stort set har været uændret i perioden 2004 til 2013.

”Resultaterne tyder på, at de positive erfaringer endnu ikke er slået igennem, når vi ser på det sociale mix i områderne som helhed. Det kan dog skyldes, at vi i analysen ikke kan tage højde for, hvor meget eller lidt man har anvendt redskaberne i de enkelte boligområder”, siger forsker og medforfatter Gunvor Christensen. 

Fakta

publikation Erfaringer med at ændre socialt mix i udsatte boligområder
Forfattere Gunvor Christensen, Rune Christian Holger Jørgensen, Malene Rode Larsen
Emner Boligsociale område, Boligforhold, Boligsociale indsatser, Ulighed
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft
Kontaktperson(er)

Gunvor Christensen

Forsker
DIREKTE 33 48 09 15 E-MAIL guc@vive.dk

Søg på sfi.dk