SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Faglig støtte kan hjælpe socioøkonomisk svage elever

Del

En ny forskningsoversigt fra SFI giver overblik over de internationale studier, der findes af metoder til at forbedre skoleresultaterne for børn fra socioøkonomisk svage familier. Og der er flere typer indsatser, der giver gode resultater, viser rapporten.

Intensiv undervisning i små grupper, struktureret samarbejde eleverne imellem, eller metoder til at give lærer og elev tydeligt indblik i, hvordan eleven udvikler sig fagligt. Det er de mest effektive indsatstyper, når målet er at løfte det faglige niveau for skolebørn med svag socioøkonomisk baggrund. Det viser en ny forskningsoversigt fra SFI. Her gennemgås 179 studier – langt de fleste amerikanske – af skolerelaterede projekter, der alle har til formål at hjælpe børn fra denne gruppe til bedre skoleresultater. En mindskning af betydningen af social baggrund for elevernes faglige resultater er et af de centrale mål i folkeskolereformen.

Tre særligt effektive indsatstyper

Undersøgelsen peger særligt på tre typer indsatser, der viser sig effektive: Tutoring, hvor eleverne får supplerende faglig støtte af lærer eller vejledere i en kortere periode. Tutoring kan erstatte eller supplere den almindelige undervisning og foregår typisk enten en-til-en eller i grupper af højst 5 elever. Cooperative learning, hvor eleverne arbejder struktureret sammen i grupper eller par for at understøtte hinandens læring. Og endelig feedback og monitorering, hvor lærer og elev – ofte som supplement til en anden indsats – får metoder til tydeligt at måle elevens faglige udvikling, så indsatsen kan tilpasses den enkelte elev bedst muligt.

Inspiration

”Undersøgelsen tyder umiddelbart på, at der er gode muligheder for at forbedre det faglige niveau for denne gruppe elever,” fortæller forsker og medforfatter Jens Dietrichson. ”Og da de fleste indsatser lader sig overføre til danske forhold, håber vi oversigten kan tjene som inspiration for skoleledere og lærere, der er på udkig efter metoder på dette område.”

Fakta

publikation Skolerettede indsatser for elever med svag socioøkonomisk baggrund
Forfattere Jens Dietrichson, Martin Bøg, Trine Filges, Anne-Marie Klint Jørgensen
Emner Børn og unge, Skole og uddannelse, Udsatte børn og unge, Inklusion, Kompetencer
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk