SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Familiesammenføringsreglerne og deres konsekvenser

Del

Danmark har siden sommeren 2002 haft nogle af Europas skrappeste regler for familiesammenføring, i form af fx 24-års-reglen og det skærpede tilknytningskrav. I en ny bog ser en række forskere – heraf flere fra SFI – på nogle af disse reglers konsekvenser.

Hvordan reagerede unge fra etniske minoriteter i årene efter 2002, hvor reglerne blev strammet? Og hvordan er det gået med de par, der flyttede til Sverige for at være sammen? Det er nogle af de emner, der bliver belyst i bogen Ægteskab og migration - Konsekvenser af de danske familiesammenføringsregler 2002-2012, fx gennem interviews med personer, der har været berørt af reglerne.

Reglerne har i høj grad været rettet imod at mindske familiesammenføring i etniske minoritetspar, som blev gift på ”traditionel” vis – fx i arrangerede ægteskaber inden for familien. Situationen for sådanne par belyses i et kapitel om den såkaldte ”formodningsregel om tvangsægteskab”, der adresserer ægteskaber imellem slægtninge.

De forventede effekter udeblev

Hvordan virkede reglerne så? Det tager et par kapitler også fat på. Ved hjælp af danske registerdata bliver det konkluderet, at det ikke kan dokumenteres, at 24-års-reglen hævede de unge etniske minoriteters uddannelsesfrekvens.

Det bliver også belyst om de udlændinge, der kom til Danmark umiddelbart efter regelændringerne, i højere grad er kommet i beskæftigelse, end dem der kom før stramningerne. Denne effekt kunne forventes, da de skærpede krav til en vis grad også handlede om højere krav til fx uddannelsesmæssige ressourcer i ægteparrene. Også denne analyse konkluderer dog, at en sådan effekt ikke kan dokumenteres.

Samlet set giver bogen dermed et nuanceret billede af konsekvenserne af den komplicerede lovgivning, som har reguleret ægteskabsmigration til Danmark i mere end et årti. Bogen, der udgives af Aarhus Universitetsforlag, er redigeret af Anika Liversage (SFI) og Mikkel Rytter (AU), og der er bidrag fra en række forskere fra ind- og udland.

Fakta

publikation Ægteskab og Migration
Forfattere Anika Liversage, Mikkel Rytter
Emner Familie, Integration
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk