SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Fire ud af ti finder job efter dagpengeudløb

Del

40 pct. har fundet job, 31 pct. deltager i den midlertidige uddannelsesordning og 4 pct. er ledige og uden offentlig forsørgelse. Det er nogle af nøgletallene i en ny SFI-rapport, der belyser, hvad der er sket med de ledige, hvis dagpengeret udløb i foråret 2013.

Ved årsskiftet til 2013 trådte en ny, kortere dagpengeperiode på to år i kraft. En ny SFI-rapport undersøger, hvad der er sket med de ledige, der dermed kom i risiko for at opbruge deres dagpengeret. 

Rapporten bygger på spørgeskemaer til godt 2300 ledige. der var varslet til at opbruge deres dagpengeret i henholdsvis marts og juni 2013.

Aktive jobsøgende

Undersøgelsen viser, at fire ud af ti deltagere i undersøgelsen, der opbrugte dagpengeretten i marts, var i arbejde i juni. Af disse var knap en tredjedel i seniorjob. Godt tre ud af ti deltog i den midlertidige uddannelsesordning, mens 8 pct. var på efterløn og 7 pct. på kontanthjælp. Fire pct. oplyste, at de stod uden arbejde og ikke modtog offentlige ydelser.

Blandt dem, der fortsat var uden job – og enten på dagpenge, kontanthjælp eller uddannelsesydelse – var ni ud af ti aktivt jobsøgende. Det er en noget større andel end hos gennemsnittet af ledige, der ikke står overfor et dagpengestop.


Mere og mindre hjælp

Forskerne bag undersøgelsen har også spurgt til de lediges erfaringer med jobcenter og a-kasse. Her angiver ca. en femtedel, at de har fået mere hjælp end vanligt op til dagpengeudløbet – mens en anden femtedel har oplevet at få mindre hjælp. Hver fjerde ledige kan ikke huske at være blevet tilbudt en personlig samtale i forbindelse med det brev, der varslede om dagpengestoppet – og 40 pct. kan ikke huske at være blevet tilbudt en personlig jobformidler.

”Besvarelserne tyder her på, at de rådgivningstilbud, der er sat i værk, ikke har haft den tilsigtede opmærksomhed og virkning – måske bl.a. fordi man generelt modtager mange indkaldelser til møder og samtaler som ledig”, siger seniorforsker Henning Bjerregård Bach.

Fakta

publikation Dagpengemodtageres situation omkring dagpengeophør
Forfattere Henning Bjerregaard Bach, Malene Rode Larsen
Emner Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Kontanthjælp
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk