SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Flere mænd end kvinder med handicap i job

Del

Der er væsentligt flere mænd end kvinder med handicap, der er i beskæftigelse. Det viser ny rapport fra SFI, der også afdækker andre forskelle mellem køn og handicap.

Der er forskel mellem kønnene, når det handler om handicappets betydning for jobsituationen. Ifølge SFI’s nye undersøgelse har godt halvdelen af mænd med handicap et arbejde, mens kun godt 4 ud af 10 kvinder med handicap er i beskæftigelse. Blandt personer uden handicap er der til sammenligning ingen væsentlig forskel på, hvor mange kvinder og mænd, der er i job.

Flere kvinder med handicap

En større andel af kvinderne end mændene mener, at de har et handicap eller et længerevarende helbredsproblem. Kvinder har desuden andre handicaptyper og lidelser end mænd. De har i højere grad end mændene problemer med bevægeapparatet og psykiske lidelser, mens mændene i højere grad end kvinderne døjer med livsstilssygdomme som diabetes og kredsløbsproblemer.

Selv når der bliver taget højde for, at kvinder har andre handicaptyper og lidelser end mænd, er der en forskel på beskæftigelsesandelen mellem kønnene.

Undersøgelsen er finansieret af Specialfunktionen for ligestilling.

Fakta

publikation Køn, handicap og beskæftigelse i 2010.
Forfattere Lars Brink Thomsen, Jan Høgelund
Emner Arbejdsmarkedet, Handicap, Ligestilling, Ligestilling
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk