SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Flest midt- og nordjyder med handicap i arbejde

Del

Midt- og nordjyder med handicap klarer sig bedst på arbejdsmarkedet, men Nordjylland er også den region, hvor flest med handicap arbejder på særlige vilkår. Det er nogle af resultaterne af en ny SFI-rapport om de regionale forskelle i handicap og beskæftigelse.

Der er store regionale forskelle i beskæftigelsen for danskere med handicap. Det viser en ny rapport fra SFI, der bygger på spørgeskemabesvarelser fra ca. 19.000 danskere.

Midt- og nordjyder klarer sig bedst

Bedst ser det ud i Midt- og Nordjylland. Her er en større andel af folk med handicap i arbejde end på Sjælland og i Syddanmark.

Midt- og nordjyder med handicap har oven i købet klaret sig forholdsmæssigt bedre gennem de seneste års krise på arbejdsmarkedet end folk uden handicap. I de to regioner er beskæftigelsen nemlig faldet siden 2008 for folk uden handicap, mens den stort set er uændret for folk med handicap. I de øvrige regioner er beskæftigelsen faldet for begge grupper.

Rapporten viser dog også, at over en tredjedel af de nordjyder med handicap, der er i arbejde, er det på særlige vilkår. Det tilsvarende tal i Region Sjælland er kun ca. 17 %, altså knap hver femte.

Flere med psykiske lidelser i arbejde

For danskere med psykiske handicap er det gået fremad med beskæftigelsen de seneste år: Hvor kun knap 22 % af dem havde et arbejde i 2008, var det tilsvarende tal i 2010 næsten 31 %. Flere med psykiske handicap er altså kommet i arbejde i en periode, hvor beskæftigelsen for hele gruppen af danskere med handicap ellers er faldet på landsplan

Folk med psykiske handicap arbejder dog stadig væsentligt mindre end folk med andre typer handicap. I hele gruppen sammenlagt er knap halvdelen i arbejde.

Rapporten er bestilt og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Fakta

publikation Handicap og beskæftigelse i 2010. Regionale forskelle.
Forfattere Lars Brink Thomsen, Jan Høgelund
Emner Arbejdsmarkedet, Handicap
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk