SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Fokus på effekter af boligsociale indsatser

Del

Der bliver iværksat mange og store indsatser for at hjælpe beboere i ud-satte boligområder. Tidligere evalueringer har givet viden om, hvad der virker på overordnet plan, men nu skal et nyt projekt med SFI, Rambøll og Metropol grave et spadestik dybere.

Er der særligt effektive indsatser til at komme kriminaliteten til livs i udsatte boligområder? Kan en mentor hjælpe arbejdsløse beboere med at få et job? Hvilke konsekvenser har det, hvis man sænker huslejen i udsatte boligområder? Og trives børnene i området bedre, hvis far og mor får kurser i at være forældre?

Det er nogle af de spørgsmål, som forskere fra SFI, Rambøll og Metropol skal forsøge at besvare frem mod 2020 i en evaluering finansieret af Landsbyggefonden. 

Fokus på effekter

Fra tidligere undersøgelser ved man en del om, hvordan forskellige boligsociale indsatser overordnet virker. Men der er begrænset viden om effekterne af konkrete aktiviteter. Derfor sætter undersøgelsen fokus på netop effekterne inden for fire temaer: skole og uddannelse, beskæftigelse, forebyggelse af kriminalitet samt forældrekompetencer og børns trivsel.

Forskerne vil også undersøge, hvordan det boligsociale arbejde adskiller sig fra og spiller sammen med i det frivillige sociale arbejde såvel som den kommunale indsats.

Formidling 

Undersøgelsens resultater bliver løbende delt så de kan bruges af praktikere, beslutningstager o.a. Forskerne vil indsamle dansk og international viden om effekter af indsatser inden for de fire områder, og vil på den baggrund udgive forskningsrapporter fra 2015 og løbende frem mod 2020.

Søg på sfi.dk