SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Fokus på unge grønlænderes viden om sociale problemer

Del

Grønlandske unge i NAKUUSA-projektet har stor viden om sociale problemer som hash- og alkoholmisbrug. Og de mener i høj grad, at det er forældrenes ansvar at gøre noget ved problemerne. Men de unge har svært ved at komme med bud på, hvordan problemerne skal løses.

NAKUUSA er et flerårligt projekt, der skal sikre, at børns vilkår og rettigheder styrkes i Grønland. Rapporten ”NAKUUSA – vi vil og vi kan” handler om en gruppe unge grønlænderes kendskab til sociale problemer, og hvad de mener, der bør gøres.

Er opmærksomme på problemer

De sociale problemer, som de unge er optaget af, er især tidligt forbrug af cigaretter, hash og alkohol og forældres brug af alkohol og hash. De peger også på seksuelle overgreb, druk og kriminalitet blandt unge som sociale problemer. Der er i mindre grad opmærksomhed på unges forskellige psykiske vanskeligheder.

Undersøgelsen viser samtidig, at de unge har svært ved at tale om problemerne. Og de taler sjældent med hinanden om dem: Både piger og drenge synes, det er svært at tale om, selvom pigerne taler lidt oftere om det end drengene.

Mangler løsninger

Næsten alle unge mener, at det især er forældrene, der har ansvar for, at der gøres noget for at løse de sociale problemer. Men det er svært for dem at komme med konkrete løsninger. En del af de unge svarer fx, at man må tage sig sammen, så man ikke drikker for meget. Men ingen kommer med forslag til ”hvordan” man kan tage sig sammen og mindske et stort alkoholforbrug.

”I projektets fremtidige arbejde bør der derfor være meget fokus på, hvad man kan gøre – så det ikke kun bliver et spørgsmål om, hvad der er rigtigt og forkert,” siger Else Christensen, seniorforsker, der har lavet undersøgelsen.

NAKUUSA gennemføres af Departementet for Familie, Kirke, Kultur og Ligestilling, Selvstyret i Grønland og UNICEF Danmark. De 38 13-15 årige i spørgeskemaundersøgelsen var alle deltagere i NAKUUSA Youth Forum i oktober 2011. Senere i år suppleres der med oplysninger om unge fra en række skoler i hele Grønland. Forløbsundersøgelsen af de unge strækker sig over fire år, og der udkommer fire rapporter. 

Fakta

publikation NAKUUSA - vi vil og vi kan
Forfattere Else Christensen
Emner Børn og unge, Kriminalitet, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge, Misbrugere
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk