SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Forældre til børn med ADHD får hjælp til bedre hverdag

Del

Et nyt forældretræningsprogram ledet af frivillige har flere positive effekter for forældre til børn med ADHD og ADHD-lignende vanskeligheder, viser ny SFI-rapport: Forældrene oplever, at de bl.a. får en nemmere hverdag, færre konflikter samt gladere børn.

FAKTA:

Forældretræningsprogrammet hedder Kærlighed i Kaos og er udviklet af ADHD-foreningen. Det er et 12-ugers kursusforløb, som ledes af frivillige forældretrænere. De frivillige arbejder også med ADHD i deres professionelle virke. 322 forældre og 161 børn har været med i undersøgelsen, der er den hidtil største effektmåling af forældretræning i Danmark.

”Tak fordi jeg har fået glæden ved mit barn tilbage”. Sådan lyder det fra en forælder til et barn med ADHD, der har deltaget i det nye forældretræningsprogram, som ADHD-foreningen har udviklet. SFI har undersøgt effekten af programmet, hvor frivillige hjælper forældre til børn med ADHD, der står med et særligt vanskeligt opdragelsesarbejde.

Bedre selvværd i rollen som forældre

Forældrene, der har deltaget i programmet, oplever, at de forbedrer deres forældrekompetencer. De bliver mere tilfredse med deres rolle som forældre, og de får større tiltro til deres egne evner som forældre. Det betyder også, at de ændrer i deres måde at opdrage på. Forældrenes øgede selvværd i rollen som forældre har flere afsmittende effekter. Fx opstår der færre konflikter, når forældrene stiller krav til børnene.

Tidlig indsats før diagnose

Der kan gå tid, inden en ADHD-diagnose kan stilles, og mange børn får den først, når de kommer i skole. Det betyder, at mange familier må håndtere ADHD-lignende vanskeligheder på egen hånd. Her kommer det nyudviklede program til hjælp, da det også henvender sig til forældre til børn, der endnu ikke har fået diagnosen. ”Programmet kan på den måde fungere som en tidlig indsats, der kan være med til, at forældrene får værktøjer til at håndtere børnenes adfærd så tidlig som muligt. Da programmet er baseret på frivillige, er det også nemt at brede ud og kræver relativt få ressourcer,” forklarer SFI-forsker Christoffer Scavenius, der har lavet undersøgelsen.

Fakta

publikation Et felteksperiment med Kærlighed i Kaos
Forfattere Christiane Præstgaard Christensen, Christoffer Scavenius Sonne-Schmidt
Emner Børn og unge, Familie, Helbred, Velfærdssamfundet, Udsatte børn og unge, Familiemønstre, Levevilkår
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk