SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Forebyggende indsatser kan hjælpe kriseramte par

Del

Skilsmissetruede par kan have gavn af kurser og forløb, der hjælper dem til at tale bedre sammen, håndtere stress, afstemme forventninger og løse konflikter konstruktivt.

SFI har for Egmont Fonden gennemgået en række studier af såkaldt programbaserede interventioner for par, hvis forhold er under pres eller i fare for at gå i stykker.

Formålet med de 13 forskellige programmer er at give parrene værktøjer til at håndtere deres problemer og forebygge, at de går fra hinanden. Det sker typisk gennem et forløb med kurser, samtaler og terapi. De fleste af programmerne stammer fra USA, og det samme gør studierne af deres effekt.

Tre af 13 programmer hjælper parrene

Gennemgangen af indsatserne viser, at 3 af de 13 programmer har en positiv virkning på parrenes samliv. De tre programmer arbejder særligt med, hvordan parret taler sammen, hvilke forventninger og forestillinger de har om deres forhold, og hvordan de håndterer indbyrdes konflikter.

Den amerikanske indsats Prevention Relationship Enhancement Program (PREP) er det mest veldokumenterede af programmerne. Flere internationale studier viser, at det har haft en gavnlig effekt for de par, der deltog – par, der havde vidt forskellige baggrunde og problemer.

Behov for mere forskning

PREP er også det eneste af de 13 programmer, der er undersøgt i en dansk sammenhæng. Her havde det ingen effekt, men det skyldes sandsynligvis, at forløbet her kun rettede sig mod par, der ventede eller fik deres første barn - ikke et optimalt tidspunkt for at arbejde med parforholdet, viser studiet. Det danske studie er det eneste af i alt 42 studier af programmerne. Det tyder på, at der er behov for mere forskning i, hvordan skilsmisseforebyggende indsatser for par virker i en dansk sammenhæng.

Fakta

publikation Parinterventioner og samlivsbrud
Forfattere Lisbeth Trille G. Loft
Emner Skilsmisse
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk