SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Forskelle i kommunal erfaring med hjemmetræning af børn

Del

Der er stor forskel på, hvor meget erfaring kommunerne har med forældre, der hjemmetræner børn med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det viser en ny rapport fra SFI, som også fremhæver, at både forældre, der selv træner deres børn, og forældre, der benytter kommunens dagtilbud, er tilfredse med deres valg og med børnenes udvikling.

I 2008 betød en ændring af serviceloven, at forældre til børn og unge med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser fik mulighed for selv at træne deres børn hjemme, som alternativ til de kommunale dagtilbud. En ny rapport fra SFI undersøger, hvordan ordningen er blevet udbredt og brugt i kommunerne.

Ulige fordelt

71 af 98 kommuner har deltaget i undersøgelsen og oplyser, at de i marts 2014 havde i alt 170 børn i hjemmetræning. Børnene er dog meget ulige fordelt mellem kommunerne: 26 kommuner har ingen børn i hjemmetræning, mens kun 9 kommuner har mere end tre børn i ordningen. Det kan gøre det vanskeligt at opbygge erfaring i at forvalte ordningen, viser interviews med sagsbehandlere i kommunerne.

Tilfredse forældre

Forskerne bag rapporten har også interviewet en række forældre til børn med handicap - både forældre der hjemmetræner og forældre, der ikke gør. Gennemgående fortæller begge grupper, at de er tilfredse med den ordning, de har valgt. Forældre til børn i kommunale dagtilbud fremhæver, at de bliver orienteret om barnets resultater, får nye værktøjer til deres eget samvær med barnet og oplever, at personalet kan gøre noget for deres børn, de ikke selv kan. Forældre, der selv træner deres børn i hjemmet fremhæver, at ordningen giver fleksibilitet og selvbestemmelse, også i forhold til den valgte metode. De oplever, at barnet har stort udbytte af træningen, og at beslutningen om at hjemmetræne har haft stor betydning for hele familiens hverdag.

Rapporten er bestilt af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Fakta

publikation Hjemmetræning
Forfattere Steen Bengtsson, Line Nykjær Johansen, Christine Emilie Andersen
Emner Børn og unge, Handicap, Dagtilbud
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk