SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Forskellige kommunale vilkår for jobindsatsen

Del

Bornholm, Lolland og Morsø har svære vilkår for at hjælpe deres borgere i arbejde, mens kommuner som Gentofte, Rudersdal og Hørsholm har et bedre udgangspunkt, når man ser på befolkningssammensætning og job-muligheder i området. En ny rapport kortlægger forskellene.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har bedt SFI og KORA (Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning) kortlægge kommunernes rammevilkår, når det gælder den lokale indsats på beskæftigelsesområdet.

Rammevilkårene er det udgangspunkt, kommunen har for opgaven med at hjælpe borgere i arbejde. Det kan fx være jobmulighederne i den egn af landet, hvor kommunen ligger, eller befolkningssammensætningen i kommunen, fx borgernes alder, uddannelse, helbred og erfaring på arbejdsmarkedet.

Ikke store ændringer

Den seneste analyse på området er fra 2006, og SFI’s rapport viser, at fordelingen af kommunernes rammevilkår i store træk er de samme i dag. De kommuner, der havde de vanskeligste vilkår i 2006, har det også i dag. Det er bl.a. Bornholm, Langeland, Lolland og Morsø. På samme måde er Allerød, Gentofte, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal fortsat blandt dem, der har de bedste vilkår.

Overensstemmelse mellem vilkår

Rapporten ser på kommunernes rammevilkår indenfor fem områder: Dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge og permanente ydelser (fx førtidspension og fleksjob), og endelig alle ydelser samlet.

Analysen viser, at en kommunes rammevilkår oftest er de samme på tværs af områderne. Det vil sige, at en kommune, der har svære vilkår på et af områderne, som regel har de samme vilkår på de øvrige områder.

Fakta

publikation Kommunernes rammevilkår for beskæftigelsesindsatsen
Forfattere Brian Krogh Graversen, Mona Larsen, Jacob Nielsen Arendt
Emner Arbejdsmarkedet, Beskæftigelse, Ledighed
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk