SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Fungerende indsats til børn og unge i Grønland

Del

Ny SFI-undersøgelse kortlægger for første gang den sociale indsats for børn og unge i Grønland. Undersøgelsen viser, at der er et fungerende system i hele landet, men der mangler bl.a. undervisning til dem, der arbejder med anbragte børn.

Myterne om de sociale forhold for børn og unge i Grønland er mange. SFI-rapporten Den sociale indsats for børn og unge i Grønland viser, at der faktisk er stabile indsatser til børn og unge i hele landet.

På baggrund af finansloven og budgetter samt information fra mere private initiativer har forskerne funder i alt 141 indsatser rettet mod børn og unge. Det er alt fra familiecentre i de større byer, døgninstitutioner og kampagner til væresteder eller sommerlejre ude i bygderne.

Anbragte børn og unge

Andelen af børn og unge i Grønland, der er anbragt uden for deres hjem, er høj: 8-10 procent. I det lys finder forskerne bag undersøgelsen det tankevækkende, at der ikke er meget støtte til dem, der arbejder med anbragte børn og unge, forklarer seniorforsker Else Christensen:

”Der mangler både uddannelse af de folk, der skal anbringe børnene, og af de folk, der skal have børnene anbragt. Hvis man skulle lave nye projekter, er det et område, jeg ville pege på,” siger SFI-forskeren.

Undersøgelsen er finansieret af Villumfonden.

Fakta

publikation Den sociale indsats for børn og unge i Grønland.
Forfattere Else Christensen, Helle Hansen
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Anbringelser, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk