SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

God inklusion kræver ressourcer og struktur

Del

Hvis inklusionsindsatsen i folkeskolen skal lykkes, kræver det ressourcer, koordinering og en klar struktur i arbejdet med alle elever – ikke kun dem med særlige behov. Det viser erfaringerne fra Billund Kommune, der har bedt SFI om at evaluere kommunens inklusionsindsats.

Billund er en af de kommuner, der er længst fremme, når det gælder inklusion af flest mulige elever i folkeskolen. Man inkluderer en større andel af kommunens skolebørn i den almene undervisning end landsgennemsnittet, og grundtankerne i inklusionen deles i høj grad af både politikere, skoleledelser, lærere og forældre. Alligevel er der udfordringer. Det viser en ny evaluering fra SFI, som også er relevant for den samlede vurdering af den nationale inklusionsindsats jf. regeringens igangværende inklusionseftersyn.  

”Der bliver arbejdet målrettet med inklusionen i Billund, arbejdet hviler på et solidt værdigrundlag, og der er mange gode indsatser på skolerne. Men der er også en frustration over, at tiden og ressourcerne er knappe i forhold til opgavens omfang,” siger seniorkonsulent Nete Krogsgaard Niss, som har ledet evalueringen.

Støtte og særlige forløb

Støtte i og udenfor klasserne og forløb for børn med særlige behov er nogle af de indsatser, der giver gode resultater på skolerne i Billund, viser rapporten. Den peger på, at der er brug for endnu mere tydelighed og struktur i klasserne og fleksible tilbud til de børn, der har brug for det, hvis det daglige arbejde med inklusionen skal bære frugt.

Skolerne arbejder systematisk på, at børn med særlige behov skal trives. Hensigten er at skabe et godt fundament for læringen i inkluderende fællesskaber, men konsekvensen bliver undertiden, at børn med særlige behov bliver trukket ud af undervisningen i kortere eller længere perioder, eller sidder og spiller på iPad i timerne.  

”Det er en vanskelig balancegang at skabe rum til alle børn, men det er bekymrende, at en del elever med særlige behov går glip af store dele af undervisningen i forsøget på at tage særlige hensyn og for at få den almindelige undervisning til at fungere i det daglige. Det er nødvendigt at prioritere fagligheden for alle elever,” siger Nete Krogsgaard Niss.

Fakta

publikation Evaluering af inklusionsindsatsen i Billund Kommune
Forfattere Nete Krogsgaard Niss, Karen Ida Dannesboe, Chantal Pohl Nielsen, Christiane Præstgaard Christensen
Emner Skole og uddannelse, Inklusion
Forskningsemne Skole og uddannelse

Søg på sfi.dk