SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Gode kommunale inklusionsforløb kræver bred indsats

Del

Et klart mandat fra den kommunale ledelse, et godt samarbejde om placering af de ledige på arbejdspladserne, og kolleger, der kan se mening og værdi i inklusionsarbejdet. Det er nogle af de ingredienser, der skaber gode forløb for udsatte borgere, når de er i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob på kommunale arbejdspladser.

En ny undersøgelse fra SFI analyserer, hvordan man i kommunerne bedst sætter rammerne om gode inklusionsforløb på kommunens arbejdspladser. Undersøgelsen bygger på en række interviews på arbejdspladser og i kommuner, som har gode erfaringer med inklusionsforløb for fx kontanthjælpsmodtagere med psykiske eller sociale udfordringer.

Klare rammer giver gode forløb

Undersøgelsen viser, at klare rammer og retningslinjer er afgørende, hvis forløbene skal give udbytte – både for borgeren og for arbejdspladsen.

I de besøgte kommuner betyder det fx, at den kommunale ledelse og fællestillidsrepræsentanterne aftaler centrale retningslinjer for inklusionsarbejdet. De skal bl.a. sikre, at forløbene ikke erstatter fast arbejdskraft, og at de lokale tillidsrepræsentanter bliver inddraget i beslutninger omkring forløbene. 

Det er også vigtigt, at kommunens HR-afdeling og jobcentrene arbejder konstruktivt sammen om at placere borgerne på de arbejdspladser, hvor de passer bedst ind. Og endelig skal ledelsen på de enkelte arbejdspladser tage ansvar for forløbene – også ved at stoppe de forløb, der ikke fungerer.

Det skal give mening

Blandt de besøgte arbejdspladser er bl.a. plejecentre, daginstitutioner og entreprenørgårde. Her fortæller både ledere og medarbejdere, at de betragter det som en pligt at tage imod de inkluderede, og at de finder stor glæde og mening i at hjælpe et menneske til at vokse. Når forløbene lykkes, kan de også give de fastansatte et nyt blik på deres egen faglighed og give luft til arbejdspladsens kerneopgave.

Også centralt i de besøgte kommuner er holdningen klar: Det er en økonomisk og politisk nødvendighed, at kommunen engagerer sig i arbejdet med at få sårbare borgere tættere på arbejdsmarkedet. Dette centrale politiske mandat har stor betydning for arbejdspladsernes engagement, viser analysen.

Fakta

publikation Rummelighed i praksis
Forfattere Helle Holt, Line Mehlsen
Emner Fleksjob, Inklusion
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked
Kontaktpersoner

Helle Holt

Seniorforsker
Telefon 33 48 09 48 E-mail hh@vive.dk

Søg på sfi.dk