SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Godt 3200 prostituerede i Danmark

Del

SFI’s nye kortlægning viser, at der var cirka 3200 prostituerede i Danmark i 2010. Det er færre end hidtidige undersøgelser har fundet. Forskerne kan bl.a. konstatere, at udenlandske kvinder stort set har overtaget prostitution på gaderne. SFI’s kortlægning viser også, at prostitution er et meget nuanceret fænomen.

SFI-rapporten Prostitution i Danmark – en kortlægning beskriver omfanget af prostitution i Danmark og giver samtidig et unikt indblik i de prostitueredes opfattelse af deres situation og levevilkår.

Færre end hidtil antaget

Rapporten opgør antallet af prostituerede i Danmark til godt 3200. Den nye opgørelse viser færre prostituerede, end man hidtil har antaget. Forskellen skyldes primært, at de metoder, forskerne har brugt, giver et mere præcist billede. Det er fx vigtigt at tage højde for, at mange prostituerede arbejder på flere klinikker ad gangen.

De prostituerede er fordelt på forskellige ”arbejdspladser”. Der er omkring 1600 på klinikker, 900 kvinder i escort og lidt under 600 udenlandske gadeprostituerede. Dertil kommer mandlige escort-prostituerede og champagne-piger på strip-barer, som forskerne skønner til at være mindst 100. Desuden er der den mere private/diskrete prostitution, som det ikke har været muligt at opgøre omfanget af.

Udenlandske kvinder overtager gaden

Den sidste gruppe i kortlægningen er de danske gadeprostituerede. Efter to døgns intensiv overvågning af Vesterbros gader optalte SFI’s forskere 13-15 danske prostituerede på gaden.

Forskerne har ikke kunnet opgøre det samlede antal danske gadeprostituerede. Men deres undersøgelser indikerer, at antallet af danske kvinder på gaden er svundet ind siden 1990’erne. Sammenholdt med de omkring 600 udenlandske gadeprostituerede synes det klart, at de danske kvinder er i kraftigt mindretal på gaden.

Ikke et entydigt fænomen

SFI’s kortlægning viser også, at prostitution er et meget nuanceret fænomen. Der er stor forskel på at trække på gaden og på at søge kunder i et chat-rum på nettet. Og det er igen forskelligt fra livet på en sex-klinik eller en stripklub. Undersøgelsen giver en lang række konkrete eksempler på prostitueredes liv og hverdag.

Det er Socialministeriet, der har finansieret kortlægningen via satspuljen.

Fakta

publikation Prostitution i Danmark
Forfattere Jens Erik Kofod, Theresa Dyrvig, Kristoffer Markwardt, Ninna Lagoni, Rebekka Bille, Tina Termansen, Line Christiansen, Eva Juul Toldam, Magne Vilshammer
Emner Udsatte grupper
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk