SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Grønlændere får det ikke meget bedre i Danmark

Del

Der er små positive tegn, men set over en femårig periode er der ikke mange forbedringer for en stor gruppe grønlændere, der kom til Danmark i 2007.

SFI har fulgt 221 grønlændere, der kom til Danmark i 2007, og set på, hvordan deres tilværelse har udviklet sig frem til udgangen af 2011.

”Der er flere, der gennemfører en uddannelse, og nogle kommer i job. Men mange ender på overførselsindkomster, og helhedsbilledet i 2011 er, at de generelt ikke trives særlig godt,” siger projektleder og seniorforsker Siddhartha Baviskar.

Halvdelen fik offentlig støtte

På den positive side kan SFI konstatere, at den gennemsnitlige indkomst steg for de tilflyttede grønlændere, og at flere i gruppen fik en erhvervskompetencegivende uddannelse. Alligevel modtog mindst halvdelen offentlig støtte i hele perioden, og hver femte havde mindst én overnatning på herberg i perioden. SFI har også lavet en generel sammenligning mellem grønlændere og den øvrige danske befolkning i 2011.

”Det er nogle nedslående tal. På samtlige områder er andelen af sårbare grønlændere betydeligt større, end den er blandt den øvrige danske befolkning,” siger Siddhartha Baviskar.

Tilbageholdende med at søge hjælp

Undersøgelsen er med til at understrege, at der er tale om et alvorligt problem, som man ifølge Siddhartha Baviskar må overveje at angribe på en ny måde på grund af en række forhold. Kulturforskelle, ringe forberedelse af flytningen til Danmark og grønlændernes sproglige færdigheder i dansk samt manglende viden om det offentlige system i Danmark er med til at gøre grønlænderne mere tilbageholdende i forhold til at søge den rette hjælp i rette tid.

Undersøgelsen er bestilt af Socialstyrelsen og er en del af styrelsens arbejde med ’Strategi for socialt udsatte grønlændere i Danmark 2013-2016’.

Fakta

publikation Grønlændere i Danmark
Forfattere Siddhartha Baviskar
Emner Beskæftigelse, Inklusion, Kontanthjælp, Marginalisering, Inklusion, Inklusion, Migration, Virksomheder, Migration
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk