SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Grønlandsk bo-enhed gavner udsatte børns trivsel

Del

Børn, der får et ophold på bo-tilbuddet Ilasiaq i Nuuk, får det bedre. Det viser SFI’s evaluering, der fremhæver betydningen af engagerede medarbejdere og supervision af dem.

Det socialpædagogiske bo-tilbud Ilasiaq er en del af Mælkebøttecenteret i Nuuk for socialt udsatte børn og unge under 18 år. Enheden har eksisteret siden efteråret 2011, og SFI har evalueret institutionens første år.

Børn med udfordringer

De børn, der flytter ind på Ilasiaq, har haft et svært liv, men er ikke ekstremt behandlingskrævende. Mange har adfærdsproblemer og problemer med hyperaktivitet. Der er også emotionelle problemer: Børnene viser ikke følelser, de er hverken glade eller triste og lukker nemt af for omverdenen. Samtidig kan nogle af børnene have en meget styrende og kontrollerende adfærd.

Visse problemer bliver mindre

Under opholdet bliver børnenes adfærdsproblemer reduceret og til en vis grad også omfanget af hyperaktivitet – mens de emotionelle problemer fortsat eksisterer. Det tyder på, at disse problemer stikker dybere og er af længerevarende karakter: De er knyttet til børns metoder til at beskytte sig mod konsekvenserne af et vanskeligt liv.

Medarbejderne centrale

Evalueringen viser også, at der er et stort fokus på supervision og undervisning af medarbejderne på jobbet, og at Ilasiaq har nogle meget engagerede medarbejdere. Det betyder, at selvom størstedelen af personalet ikke er uddannet til at arbejde med behandlingskrævende børn, kan de tackle opgaven, så opholdet bliver til gavn for børnene.

Fakta

publikation Ilasiaq. Meeqqanut aarlerinartorsiortunut najugaqatigiiffimmik nalilersuineq
Forfattere Else Christensen
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk