SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Grønlandske unge ønsker indsats mod sociale problemer

Del

Der skal handles mod de sociale problemer som fx unge og forældres brug af alkohol og hash og de mange seksuelle overgreb. Det mener et massiv flertal af de grønlandske unge, der er med i projektet NAKUUSA.

Projektets formål er at arbejde for, at almindelige mennesker – også unge – tager mere socialt ansvar for egen og andre menneskers trivsel. 373 unge mellem 13 og 15 år fra både byer og bygder i Grønlands fire kommuner er blevet udspurgt om deres viden om og holdning til sociale problemer i projektet.

Handling efterlyses

Undersøgelsen viser, at de fleste unge mener, at unge og forældres druk, hashrygning, seksuelle overgreb og kriminalitet er sociale problemer.

80 procent af de unge mener, at der skal gøres noget for at nedsætte både unges og forældres store brug af alkohol og hash. Tre fjerdedele af pigerne og halvdelen af drengene mener desuden, at der skal gøres noget mod de mange seksuelle overgreb. De unges ønske om, at der handles for at ændre disse forhold, er således massivt.

Fokus på mere viden

Samtidig har de fleste unge ifølge rapporten meget lidt reel viden om de sociale problemer – de tager først og fremmest moralsk stilling til problemerne ved fx at synes, at det er forkert at drikke.

”En god måde at komme videre på vil være at støtte de unge til at få en mere konkret viden om, hvad sociale problemer betyder for børn og voksne, så de fx lærer, hvordan forældres alkoholproblemer griber ind i børns udvikling. Det vil give en viden på et andet niveau”, siger Else Christensen, seniorforsker.

Projektet NAKUUSA gennemføres af Departementet for Familie og Justits, Selvstyret i Grønland og UNICEF i Danmark. SFI følger NAKUUSA’s arbejde gennem fire rapporter. Ung i det grønlandske samfund er den anden rapport. Rapporten udkommer også i en grønlandsksproget udgave.

Fakta

publikation Ung i det grønlandske samfund.
Forfattere Else Christensen
Emner Børn og unge, Udsatte grupper, Udsatte børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk