SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Helhedsindsatser for unge kriminelle virker bedst

Del

Meget tyder på, at det kan være en fordel at inddrage familie og netværk, når man tilrettelægger indsatser for kriminalitetstruede unge. Det viser en kortlægning af 56 nyere evalueringer af forbyggende indsatser for unge, fortrinsvis fra USA.

De mest succesfulde kriminalitetsforebyggende indsatser overfor unge er dem, der inddrager flere aspekter af de unges liv og fx både arbejder med den unge selv, familien og det miljø, de indgår i.

Det er konklusionen på en ny kortlægning fra SFI af forebyggende indsatser for kriminalitetstruede unge. Kortlægningen begrænser sig til indsatser, der er blevet evalueret mellem 2008 og 2012 – i alt 56 af slagsen, fortrinsvis fra USA. Baseret på det grundlag peger kortlægningen på en række forhold ved de indsatser, der har en positiv effekt for de kriminalitetstruede unge.

Spil på flere strenge

For det første inddrager de oftere familier og netværk, fx ved at træne den unges forældre til at sætte grænser og få et mere positivt samvær i familien. For det andet er der oftere tale om længerevarende indsatser, hvor man følger familien i mindst et lille halvt år.

Generelt er de mest virkningsfulde indsatser dem, der spiller på flere strenge og både giver individuel behandling til den unge og træning til familien.

Mange indsatser virker ikke

Kortlægningen viser dog også, at næsten halvdelen af de 56 indsatser ikke gjorde nogen målbar, positiv forskel i de unges liv. Enkelte forværrede endda de forhold, de skulle have forbedret.

Kortlægningen er bestilt af Det Kriminalpræventive Råd som led i arbejdet med at afdække den nyeste viden om indsatser mod ungdomskriminalitet. 

Fakta

publikation Systematic review of youth crime prevention interventions
Forfattere Celie Manuel, Anne-Marie Klint Jørgensen
Emner Børn og unge, Familie, Kriminalitet, Foranstaltninger for børn og unge, Udsatte børn og unge
Forskningsemne Børn, unge og familie

Søg på sfi.dk