SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Hjemløse borgere bliver oftere syge

Del

Hvis man har været hjemløs, har man fem gange højere risiko for at ende på hospitalet end den øvrige befolkning. Alene det at være hjemløs er med til at forøge risikoen for at blive syg. Det viser en ny SFI-rapport.

Risikoen for at blive syg er markant større for de danskere, der har været hjemløse sammenlignet med den øvrige befolkning. Det viser en ny SFI-undersøgelse af hjemløse borgeres sygdomsmønster og brug af sundhedsydelser. 

”Selv når vi tager højde for faktorer som blandt andet misbrug og psykisk sygdom er borgere, der har været hjemløse, oftere syge end øvrige befolkningsgrupper. Alene det at være hjemløs, er altså med til at gøre denne gruppe af borgere syge,” fortæller SFI-forsker Lars Benjaminsen, der er en af forskerne bag undersøgelsen.

Højt forbrug af sundhedsydelser

Den øgede sygelighed betyder samtidig, at de hjemløse bruger sundhedssystemet meget mere end gennemsnitsdanskeren. De hjemløse mænd og kvinder lægger henholdsvis fem og syv gange så ofte som resten af befolkningen vejen forbi skadestuen. De bliver fem gange så ofte indlagt på hospitalet.

Tager man højde for faktorer som misbrug og psykisk sygdom, viser det sig, at hjemløse kvinder besøger skadestuen 74 pct. oftere end kvinder i den øvrige befolkning. For mænd er dette tal på 64 pct. Risikoen for at blive indlagt på hospital er for hjemløse mænd 49 pct. højere og for hjemløse kvinder 41 pct. højere end for hhv. mænd og kvinder i resten af befolkningen.

Udfordringer i sundhedsvæsenet

Men selv om hjemløse borgere oftere bruger sundhedsydelser generelt, så er der også klinikker, hvor de ikke kommer så tit. Rapporten viser blandt andet, at de sjældent besøger tandlæge og speciallæge. I rapporten peger forskerne på en række mulige barrierer for de hjemløses borgeres adgang til sundhedssystemet. 

Undersøgelsen er finansieret af Helsefonden.

Fakta

publikation Hjemløse borgeres sygdom og brug af sundhedsydelser
Forfattere Lars Benjaminsen, Jesper Fels Birkelund, Morten Holm Enemark
Emner Helbred, Udsatte grupper, Hjemløshed, Misbrugere
Forskningsemne Udsatte grupper

Søg på sfi.dk