SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Hjemmeværnssoldater vil gerne udsendes

Del

Hvert tredje aktive medlem af hjemmeværnet vil gerne sendes på internationale missioner for at støtte forsvaret i deres opgaver. Det er særligt de unge medlemmer, der er positive – og dem har hjemmeværnet fået flere af i de seneste år.

Siden 2008 har hjemmeværnet ydet støtte til forsvarets internationale opgaver, og den nyskabelse er medlemmerne positive overfor. Det gælder særligt de aktive medlemmer, dvs. dem der bruger over 24 timer pr. måned på hjemmeværnsarbejde. Her fortæller godt en tredjedel, at de vil gerne udsendes som støtte for de internationale missioner. Blandt de unge er tallet endnu højere: syv ud af ti aktive hjemmeværnsmedlemmer mellem 18 og 29 år ville sige ja til udsendelse.

Det viser en ny rapport fra SFI, der tegner et portræt af hjemmeværnets medlemmer. Rapporten er bestilt af hjemmeværnskommandoen og bygger på spørgeskemaer til 925 medlemmer, både aktive og i reserven.

Tilgang af unge, men fald i medlemstal

Rapporten viser også, at der siden 2007 er kommet flere unge medlemmer i hjemmeværnet. Hvor kun 7 % af de aktive medlemmer i 2007 var mellem 18 og 29 år, er det tilsvarende tal i 2011 13 %. I samme periode er det samlede medlemstal dog faldet fra godt 51.000 til knap 48.000 personer.

Portræt af et hjemmeværnsmedlem

De fleste hjemmeværnsmedlemmer er mænd, og de bor typisk på landet eller i mindre byer. Mange har en faglig uddannelse, men siden 2007 er der kommet flere til med en videregående uddannelse. Mange har været medlemmer af hjemmeværnet i mange år – faktisk 24 år i gennemsnit.

Hjemmeværnssoldater deltager desuden i langt mere frivilligt arbejde end resten af befolkningen, fx i idrætslivet eller lokalsamfundet. Det gør seks ud af ti medlemmer i hjemmeværnet, mens det tilsvarende tal for hele befolkningen er ca. fire ud af ti.

Fakta

publikation Frivillige i hjemmeværnet 2011
Forfattere Torben Fridberg, Malene Damgaard
Emner Velfærdssamfundet, Frivilligt arbejde, Samfundsdeltagelse
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk