SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Hjemvendte soldater er psykisk belastede

Del

Når de udsendes i international tjeneste, er danske soldater generelt mindre psykisk belastede end en sammenlignelig kontrolgruppe – men i årene efter de kommer hjem stiger forekomsten af psykiske sygdomme blandt soldaterne markant. Det viser en ny SFI-rapport.

Danske soldater har generelt et godt psykisk helbred, når de sendes ud i international tjeneste. Forekomsten af psykiatriske diagnoser og køb af medicin mod psykiske lidelser er gennemgående lavere blandt soldaterne end i en sammenlignelig kontrolgruppe, konstaterer en ny rapport fra SFI.

Men i løbet af de første tre år efter hjemkomsten stiger udbredelsen af psykiske problemer markant hos soldaterne og nærmer sig niveauet i kontrolgruppen.

I alt har knap 17 % af de hjemvendte soldater enten fået en psykiatrisk diagnose, købt medicin mod psykiske sygdomme eller været i behandling for stofmisbrug – uden at have været registreret for nogen af delene, før de rejste ud.

Registerdata om 26.000 soldater

Analysen bygger på registerdata om de ca. 26.000 danske soldater, der har været udsendt på internationale missioner for Danmark mellem 1992 og 2009.

Forskerne har bl.a. sammenlignet et udsnit af soldaterne med en kontrolgruppe på godt 100.000 jævnaldrende unge, som er blevet erklæret egnede til værnepligt ved Forsvarets Dag, men som ikke har været udsendt i internationale tjeneste.

Rapporten er den sjette og sidste i et projekt, der afdækker konsekvenserne af militær udsendelse i international tjeneste. Projektet er finansieret af Soldaterlegatet.

DET VISER UNDERSØGELSEN OGSÅ

Flere arbejdsulykker og erhvervssygdomme blandt soldaterne

De ca. 26.000 tidligere udsendte soldater har generelt et mere belastende arbejdsliv end deres jævnaldrende. Blandt det udsnit af soldaterne, der er sammenlignet med en kontrolgruppe – nemlig dem født mellem 1975 og 1982 – har 19 % fået anmeldt en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, mens det tilsvarende tal i kontrolgruppen er 9 %. Mere end hver 6. af soldaternes anmeldelser af erhvervssygdomme bunder i psykiske lidelser, mens det kun er hver 20. af anmeldelserne i kontrolgruppen, der sker på den baggrund. Forskerne har set på alle anmeldte arbejdsulykker og erhvervssygdomme i perioden, dvs. også dem, der ikke kan knyttes direkte til udsendelsen som soldat.

2,4 pct. har posttraumatisk stresssyndrom (PTSD)

I alt 628 af de ca. 26.000 danske soldater, der har været udsendt på internationale missioner mellem 1992 og 2009, er blevet diagnosticeret med en posttraumatisk belastningsreaktion, herunder PTSD, efter hjemkomsten. Det svarer til 2,4 % af alle udsendte i perioden. Godt 5 % af de udsendte eller 1.410 personer har haft en registreret psykiatrisk diagnose i perioden mellem 1995 og 2010. I nogle tilfælde er diagnosen stillet før udsendelsen. Efter udsendelsen er de mest udbredte diagnoser nervøse og stressrelaterede tilstande (deriblandt PTSD) og depression.

Forsvaret når ikke de mest belastede veteraner

Forsvaret udsender jævnligt spørgeskemaer til danske veteraner for at få kontakt til dem, der kan have det psykisk svært og tilbyde dem bistand. Men 40 % undlader at besvare skemaerne. SFI har set på registerdata om 4.500 af disse veteraner, der har været udsendt til Irak, Afghanistan og Kosovo mellem 2007 og 2009 og som efterfølgende har modtaget skemaet. Analysen viser, at der blandt dem, der ikke svarer, er forholdsmæssigt flere, som har fået en psykiatrisk diagnose eller købt medicin mod psykiske lidelser efter de kom hjem fra udsendelsen, end der er blandt dem, der vælger at besvare skemaet.

For tidligt at drage langsigtede konklusioner

Analysen viser, at det særligt er udsendte til missioner i Eksjugoslavien i starten af 1990’erne, der er blevet ramt af psykiske problemer efter hjemkomsten. Det kan dog skyldes, understreger forskerne, at eventuelle psykiske mén kan vise sig mange år efter udsendelsen, og at det stadig er forholdsvis få år siden Danmark begyndte at sende soldater til fx Afghanistan. På samme måde er der på nuværende tidspunkt ingen overdødelighed blandt de hjemvendte soldater i forhold til kontrolgruppen, men også her er det for tidligt at drage langsigtede konklusioner, vurderer forskerne.

Fakta

publikation Danske hjemvendte soldater. Soldaternes psykiske sundhedsprofil før og efter udsendelse
Forfattere Stéphanie Lyk-Jensen, Julie Heidemann, Ane Glad, Cecilie Dohlmann Weatherall
Emner Helbred, Samfundsdeltagelse
Forskningsemne Samfund og sammenhængskraft

Søg på sfi.dk