SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Højtuddannede udlændinge: stærk rekruttering, svag integration

Del

Danmark er rimelig godt med, når det gælder om at få højtuddannet arbejdskraft til landet. Men det er vigtigt, at myndighederne justerer indsatsen efter hvilken arbejdskraft der er brug for. Det er også en udfordring at få højtuddannede udlændige til at falde til i lokalsamfundet. SFI har undersøgt indsatsen i Danmark, Norge, Holland, Storbritannien og Canada.

Der er kamp om de gode hjerner i verden. SFI har undersøgt, hvad en række lande gør for at rekruttere og fastholde højtuddannet arbejdskraft fra lande uden for EU. I de senere år har Danmark haft stort fokus på at få læger, ingeniører og it-folk til landet bl.a. med Positivlisten, Beløbsordningen og greencard-ordningen. Og der er kommet mange højtuddannede til landet, viser SFI-undersøgelsen.

Greencards kræver opmærksomme myndigheder

Nogle initiativer kræver, at immigranterne har arbejde i forvejen, mens fx greencard-ordningen ikke forudsætter en underskrevet job-kontrakt, men bare særlige erhvervskompetencer og uddannelser.

Men hvis sådan en ordning skal fungere, så skal myndighederne være meget opmærksomme på udviklingen på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt hele tiden at sikre, at kravene til kompetencer og uddannelse også svarer til de reelle behov på arbejdsmarkedet. Ellers kan det ske, at der alligevel ikke er arbejde til den udlænding, der har fået tildelt et greencard.

Lukkede danskere, hollændere og nordmænd

Det kan også være en udfordring at fastholde de højtuddannede udlændinge, når de først er kommet til landet. Mange udlændinge synes, at danskerne er lukkede. Men SFI’s undersøgelse viser, at udenlandske akademikere i andre lande ofte har samme oplevelse. Både hollændere og nordmænd bliver beskrevet som lukkede.

I Danmark har myndighederne taget en række initiativer, bl.a. oprettet netværket Expats in Denmark, som skal støtte højtuddannede udlændinge og deres familier efter ankomst. Men det er svært at få civilsamfundet og arbejdspladserne til at åbne mere op, forklarer forsker Frederik Thuesen, der sammen med andre SFI-forsker har lavet undersøgelsen:

”Den sociale inklusion er en vanskelig øvelse. Det er ikke så meget, staten kan gøre. Du kan godt lave et netværk for ”expats”, hvor de kan møde hinanden. Men det kan være svært at få danskerne til at engagere sig i det,” siger Frederik Thuesen.

Fakta

publikation Rekruttering og fastholdelse af højtuddannet arbejdskraft.
Forfattere Frederik Thuesen, Mette Kirstine Tørslev, Tina Gudrun Jensen
Emner Arbejdsmarkedet, Integration, Virksomheder
Forskningsemne Beskæftigelse og arbejdsmarked

Søg på sfi.dk