SFI og KORA er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Presse

Hvem sender Danmark i krig? Portræt af soldater

Del

En ny SFI-rapport giver for første gang et samlet billede af, hvem de ca. 26.000 soldater er, der siden 1992 er blevet sendt på internationale missioner for Danmark. Tallene viser, at soldaterne generelt ligner befolkningen som helhed – men også, at der er store forskelle mellem de enkelte personelgrupper.

Mellem 1992 og 2009 har Danmark udsendt ca. 26.000 soldater til internatonale missioner. En ny SFI-rapport tegner for første gang et portræt af soldaterne, før de blev sendt ud første gang – deres opvækst, uddannelse og arbejdsforhold. Rapporten er bestilt af Soldaterlegatet.

Portræt af en soldat

Ved den første udsendelse er soldaterne gennemsnitligt mellem 25 og 30 år – halvdelen er under 24 år. Langt de fleste er etniske danske, men i de senere år har andelen af kvinder og soldater med anden etnisk baggrund været stigende. Knap halvdelen af de ca. 26.000 soldater har kun været udsendt en gang, godt 7 % har været udsendt fem eller flere gange. Udsendelserne er fordelt på 60 missioner i 35 lande – langt de fleste til Eksjugoslavien, Irak eller Afghanistan. Antallet af årlige udsendelser er fordoblet siden 1992, til godt 3500 i 2009.

Gruppen af udsendte ligner generelt befolkningen som helhed. Sammenlignet med deres jævnaldrende kommer flere af dem dog fra eneforsørgerhjem, og flere af dem har haft job, før de blev udsendt, ofte til en god løn. Mændene har ikke flere domme for kriminalitet før udsendelsen end danske mænd generelt, og kun ganske få har domme for vold bag sig.

Konstablerne stikker ud

Tallene viser også, at konstablerne stikker ud i gruppen af udsendte. Sammenlignet med andre personelgrupper er de oftere vokset op i eneforsørgerhjem. Fem procent af konstablerne har været anbragt som børn, mens det tilsvarende tal for officererne er 1 %. Og de få soldater, der har domme for kriminalitet bag sig, er også primært konstabler.

Konstabelgruppen bliver desuden mere ramt af skader og hjemsendelser før tid end andre grupper i hæren – også når man tager højde for, at de udgør hovedparten af de udsendte. 

Søg på sfi.dk